ועדות הלשכה

חדשות הפורום הפלילי: פגיעה בזכות לבחור סנגור; שיפור תנאי עבודה בוועדות שחרורים ושאלת סמכות המשטרה להגיש כתבי אישום בגין "תקיפת שוטר"

09.12.2014

עו"ד שירית בכר, ממונה על הפורום הפלילי הארצי

ועדת משטרה בלשכת עורכי הדין, בראשות עו"ד פיני פישלר, מסתייגת מהצעת משטרת ישראל שפורסמה בתקשורת ולפיה המשטרה מעוניינת להשיב לעצמה את הסמכות להגיש כתבי אישום באשמת "תקיפת שוטר" שהופקעה ממנה בשנת 2010. יש לזכור, כי סמכות זו הועברה לפרקליטות בשל שימוש חריג, לכאורה, מצד המשטרה אשר הרבתה בהגשת כתבי אישום, ללא פיקוח וללא בקרה, בעת חיכוך בין האזרח לשוטר.

פגיעה בזכותו של נאשם לבחור סנגור באופן חופשי – הצטרפות הלשכה לערעור פלילי בעניין זה (ראו ידיעה נפרדת)

 

השבוע נפגשו נציגי ועדת שב"ס, בראשות עו"ד רחלה אראל עם מנהל בתי המשפט; מנהל אגף הכספים בהנהלת בתי המשפט; סגן נציב השב"ס, יועמ"ש שב"ס אודי הלוי ומנהלת ועדות שחרורים, הגב' ציפי טוקר לאור דרישת לשכת עורכי הדין לשפר את תנאי עבודת עורכי הדין בדיוני ועדות שחרורים ובכלל זה לשקול את האפשרות להוציא את מיקום דיוני ועדות השחרורים אל מחוץ לכותלי בית הסוהר. עוד דרשנו, כי אותם תנאי עבודה העומדים לרשות עורכי הדין בבתי המשפט האזרחיים (דרכי כניסה; חדרי עוה"ד; תיאום דיונים וכיוצ"ב) יעמדו לרשותם גם בדיוני ועדות שחרורים לרבות חדרי עורכי דין וכי האפליה הקיימת בין עורכי הדין מהפרקליטות לעורכי הדין הפרטיים תיפסק לאלתר בדרך של השוואת תנאי עבודה וכניסה. הרושם היה שדרישותינו נפלו על אוזניים קשובות וכי קיימת נכונות מצד הנהלת בתי המשפט ושירות בתי הסוהר לייצר פתרונות לטווח הקצר ולטווח הארוך בעניין זה.

 

ועדת משטרה בלשכת עורכי הדין, בראשות עו"ד פיני פישלר, מסתייגת מהצעת משטרת ישראל שפורסמה בתקשורת ולפיה המשטרה מעוניינת להשיב לעצמה את הסמכות להגיש כתבי אישום באשמת "תקיפת שוטר" שהופקעה ממנה בשנת 2010. יש לזכור, כי סמכות זו הועברה לפרקליטות בשל שימוש חריג, לכאורה, מצד המשטרה אשר הרבתה בהגשת כתבי אישום, ללא פיקוח וללא בקרה, בעת חיכוך בין האזרח לשוטר. ועדת משטרה בלשכת עורכי הדין סבורה שמדובר בניגוד עניינים מובהק, שכן בלתי מתקבל על הדעת שמשטרת ישראל תחקור ביד ימין ותגיש כתבי אישום ביד שמאל. גם על פי פקודת המשטרה, הרי שתפקיד המשטרה הוא גילוי עבירות ועבריינים ולא הגשת כתבי אישום.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון