ועדות הלשכה

חדשות הפורום הפלילי: הכרסום בזכויות חשודים, נאשמים ואזרחים, הפרדת מערך החקירות והתביעות במשטרה ומניעת היוועצות עם עו"ד על ידי חוקרי מח"ש

19.11.2014

עו"ד שירית בכר, ממונה על הפורום הפלילי הארצי

בישיבת ועדת משטרה של הפורום הפלילי בהשתתפות בכירים במשטרה נמסר כי בשבועות הקרובים צפויה משטרת ישראל להשלים את המהלך הדרמטי של ניתוק מוחלט, גם מבחינה פיזית, בין התביעות למערך החקירות. צפוי מהלך בו התביעות הפליליות, תביעות תעבורה ותובעי רישוי ואיכות הסביבה יאוחדו לאגף משפטי נפרד.

הפורום הפלילי הארצי קיים יום עיון בנושא "מדרון חלקלק- חידושי חקיקה המובילים לכרסום בזכויות חשודים, נאשמים ואזרחים". ביום העיון נטלו חלק נציגים מצד הרשות המחוקקת, חברי הכנסת משה מזרחי ודוד צור, לצידם של פרקליטים בכירים ונציגי המשטרה. הדיון עסק בהצעות חוק מהפכניות המונחות על שולחן הכנסת ביחס לחומרים מודיעיניים ולהרחבת סמכויות חיפוש ותפיסה אצל עורכי דין. הפורום הפלילי הביע את התנגדותו הנחרצת להצעות החוק וימשיך במאבק עיקש בכנסת נגד הצעות החוק הללו, על מנת לשמור על האינטרסים של עורכי הדין ועל זכויות חשודים ונאשמים בהליך הפלילי.

 

השבוע התכנסה ועדת משטרה של הפורום הפלילי הארצי בלשכת עורכי הדין ואירחה את תת ניצב עו"ד שאול גורדון, יועמ"ש משטרת ישראל ותת ניצב עו"ד אמיר גור, נשיא בית הדין המשמעתי במשטרת ישראל. בישיבה נמסר, כי בשבועות הקרובים צפויה משטרת ישראל להשלים את המהלך הדרמטי של ניתוק מוחלט, גם מבחינה פיזית, בין התביעות למערך החקירות. צפוי מהלך בו התביעות הפליליות, תביעות תעבורה ותובעי רישוי ואיכות הסביבה יאוחדו לאגף משפטי נפרד. באשר לפרסום נהלים ופקודות משטרה נמסר לנו, כי החלה מגמה חדשה של שקיפות וחשיפת כל הנהלים והפקודות באתר האינטרנט של משטרת ישראל. עד להשלמת המהלך באתר האינטרנט תקבל לשכת עורכי הדין את כל הנהלים שיש בהם לסייע בעבודת עורכי הדין ושאין בפרסומם כדי לפגוע בתפקוד המשטרה. בנוסף, תת ניצב גורדון מסר, כי הנחה את אנשי חופש המידע שלא לגבות עוד תשלום מעורכי הדין הפונים לקבל נהלים ופקודות. באשר לבעיית אי מענה של יומנאים בתחנות משטרה והמתנה של שעות מרובות טענו חברי הועדה שמדובר במגמה ששולטת בתחנות ספציפיות ובתגובה לכך מסר תת ניצב גורדון כי הנושא יעלה בכינוס השבועי של הפיקוד הכללי מול כל מפקדי המחוזות. כמו כן, יישקל למנות איש קשר בכל תחנת משטרה שיקבל טלפונים מסנגורים ויתאם הגעתם למתן היוועצות עם חשודים.

 

השבוע פנה הפורום הפלילי במכתב דחוף לעו"ד אורי כרמל, מנהל מח"ש בעקבות תלונות שמתקבלות לאחרונה בדבר התנהלות בלתי תקינה כביכול של כמה מחוקרי מח"ש שאינם מאפשרים לחשודים להיוועץ עם עורך דין. הפורום הפלילי ציין, כי הוא רואה בדאגה ובחומרה רבה את הפגיעה בזכות ההיוועצות עם עו"ד וביקש לבדוק את התלונות למניעת הישנות מקרים דומים בעתיד.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון