ועדות הלשכה

חדשות הפורום הפלילי: עמידה על זכויות אסירים

04.08.2014

עו"ד שירית בכר, ממונה על הפורום הפלילי הארצי

השבוע שיגר הפורום הפלילי הארצי נייר עמדה לוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת בנוגע לדיון שהתקיים בנושא דו"ח מבקר המדינה 64ג' - היבטים בשיקום האסיר.

 

ממצאי הביקורת העלו שמרבית האסירים המשוחררים אינם מטופלים כראוי עם יציאתם לחברה, ותהליך השיקום נפסק, זאת למרות הידע והניסיון הנצברים בדבר ההכרח ברצף טיפולי-שיקומי גם לאחר השחרור מבית הסוהר.

 

מצב זה לעתים מוריד לטמיון את הפעולות והמשאבים שהושקעו בתכניות השיקום של האסירים בבית הסוהר, ופוגע במאמצים לצמצם את מספר האסירים המשוחררים החוזרים למעגל הפשיעה.

 

הפורום הפלילי הארצי בירך את מבקר המדינה על עצם קיום הביקורת לאחר שנים ארוכות שבהן נדחק נושא זה מסדר היום, והדגיש כי ממצאי הדו"ח הולמים את המציאות בשטח.

 

הפורום הפלילי הארצי הדגיש כי על מבקר המדינה להוסיף ולחקור את ההסדרה המנהלית הקיימת ביחס לעבודת משטרת ישראל, ועדות אלימות במשפחה, ועדת גילוי עריות ומב"ן (מרכז בריאות נפש). כמו כן, הפורום הפלילי הארצי ציין כי יש לבחון עיגון פעילות הוועדות והמרכז בחקיקה ראשית, באופן המבטיח שמירה על זכויות אסירים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון