ועדות הלשכה

חדשות הפורום הפלילי: חסיון חומר מודיעיני, הזכות להליך הוגן ואיזוק אלקטרוני

22.07.2014

עו"ד שירית בכר, ממונה על הפורום הפלילי הארצי

הפורום הפלילי הארצי העביר נייר עמדה לועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת ביחס להצעת חוק חיסיון חומר מודיעיני (תיקוני חקיקה), התשע"ד 2014. הפורום הפלילי הביע את התנגדותו הנחרצת להצעה וטען, כי הצעת החוק מביאה לפגיעה בזכויות יסוד של נאשמים והופכת את הקערה על פיה בכל הנוגע לקיום הליך הוגן במשפט הפלילי ויכולתו של נאשם להתגונן בפני החשדות והאישומים המיוחסים לו ע"י רשויות האכיפה. הפורום הפלילי התנגד כי הפרקליטות תוסמך להחליט מהו חומר מודיעיני בטענה, כי הפרקליטות הנה צד להליך ולוקה בניגוד עניינים מובנה.

 

הפורום הפלילי הארצי פנה במכתב דחוף למנכ"ל משרד הבריאות וליועמ"ש משרד הבריאות בנוגע לפניית פרקליט המדינה בו ביקש ממשרד הבריאות למנוע את מינויה של ד"ר פורמן-רזניק מלצאת אל הפועל, או לחלופין להשהות את תחילת עבודתה – זאת, על רקע ביקורת שנמתחה עליה בפסק הדין המשלים של בית המשפט המחוזי בנצרת בתפ"ח 502/07 מדינת ישראל נ' זדורוב (החלטה מיום 24.02.2014). הפורום הפלילי סבר, כי מכתבו של פרקליט המדינה מעלה חשש כבד ומהותי לפגיעה אנושה בערכי היסוד שעליהם מושתת הדין הפלילי בשיטתנו המשפטית, ובראשם – בזכויות השמורות לכל נאשם לזכות להליך הוגן ולהגנה נאותה. סוגיה נוספת, בעלת השלכות חמורות לא פחות, נוגעת לתוצאה הישירה שעלול להניב המהלך שיזם פרקליט המדינה – בדמות הרתעת רופאים או מומחים אחרים ממתן חוות דעת מקצועיות או עדויות בעתיד, ככל שממצאים אלה יעלו בקנה אחד עם עמדת ההגנה. הדבר לא רק יגביר את הסיכון להרשעות שווא – אלא גם יכרסם בעצמאותו המקצועית של המכון לרפואה משפטית ועקב כך, יביא מטבע הדברים להפחתת האמון הציבורי שניתן בו.

 

הפורום הפלילי הארצי פנה במכתב ליועץ המשפטי לממשלה ביחס למנהלת האיזוק האלקטרוני זאת לאור תלונות שהתקבלו בפורום הפלילי מהן עולה לכאורה, כי מנהלת האיזוק האלקטרוני פעלה בניגוד להחלטות שיפוטיות ובכך מנעה שחרורו של אדם מבית המעצר. הואיל ומדובר בתלונה חמורה מצא הפורום הפלילי להפנותה ליועמ"ש בבקשה, כי יידרש אליה ובכלל זה ינקוט בצעדים הנדרשים למניעת הישנות מקרים דומים בעתיד.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון