ועדות הלשכה

חדשות פורום מיסים: למה באמת חשוב לשים לב בהצעת החוק להענקת מע"מ בשיעור 0%

22.06.2014

עו"ד צחי בן דוד, ממונה על פורום מיסים של הלשכה

על פי הערות הפורום, יש לתקן את ההצעה, כך שיש להפנות תשומת לב מרבית לקביעת מנגנון מהיר ויעיל למתן ההטבה על פי החוק ולהימנע ככל האפשר מיצירת מערכת בירוקרטית מסורבלת שתגביר את החיכוך בין האזרחים לבין הרשות ועלולה לסכל את מטרות החוק.

בתגובה לתזכיר להצעת החוק להענקת מע"מ בשיעור 0% (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), פורום המיסים של לשכת עורכי הדין באמצעות עוה"ד זיו שרון ומאיר לינזן, העביר את הערותיו המקצועיות והענייניות ליוזמת החקיקה והותיר את המחלוקות הכלכליות לכלכלנים ולפוליטיקאים.

 

הצעת החוק מבחינה בין "רוכש מוטב" הזכאי להטבת מע"מ אפס עד תקרת מחיר של 1.6 מיליון ש"ח לבין "רוכש זכאי" שזכאי לרכוש דירה בהטבת המס שמחירה הוגבל לתקרה נמוכה יותר משמעותית. לדעת פורום מיסים, המגבלה עלולה להקשות על רוכשים שנכנסים רק לקטגוריה של "רוכש זכאי" למצוא דירה במגבלת המחיר שנקבעה.

 

הפורום מציע שלא לשלול מרוכש זכאי שרכש דירה עד תקרת מחיר של 1.6 מיליון ש"ח את מלוא ההטבה כפי שהדבר נקבע בנוסח המוצע, אלא לקבוע מדרג כי רוכש זכאי כאמור יהיה זכאי להטבת המס רק על מדרגת המחיר הראשונה שעד לתקרה הנמוכה יותר שנקבעה ואילו היתרה תחויב במע"מ בשיעור מלא, ואולם אין הצדקה לשלול מרוכש זכאי את מלוא ההטבה על כל מחיר הדירה ובלבד שמחירה הכולל לא עבר 1.6 מיליון ₪, החלה על הרכוש המוטב.

 

על פי הערות פורום מיסים, יש לתקן את ההצעה, כך שיש להפנות תשומת לב מרבית לקביעת מנגנון מהיר ויעיל למתן ההטבה על פי החוק ולהימנע ככל האפשר מיצירת מערכת בירוקרטית מסורבלת שתגביר את החיכוך בין האזרחים לבין הרשות ועלולה לסכל את מטרות החוק.

 

בהצעה ישנה התייחסות לנושאים עיקריים, ביניהם שאין מקום לקבוע רף עליון לגבי שטח הדירה וזאת על מנת להקל על משפחות ברוכות ילדים ולחלופין ולמצער, מוצע להחיל את מגבלת השטח כאמור, רק לגבי משפחות בנות עד 4 ילדים. יש להחריג מצבים שבהם ביטול העסקה נעשה מסיבות שאינן תלויות ברוכש כגון, הפרה של הסכם המכר על ידי הקבלן. יש לקבוע בחוק או בתקנות שנוסחם ייקבע כבר בעת קבלת החוק מה הם המסמכים ו/או הטפסים שעל מבקש תעודת זכאות לספק לרשות המיסים לצורך הנפקת תעודת הזכאות וכן מוצע לקבוע זכות השגה וערר על החלטת הרשות שלא להנפיק תעודת זכאות כמבוקש.

 

המגבלות למניעת שימוש לרעה במימוש ההטבה מכוח החוק המוצע הינן גורפות והמנגנון השמאי המוצע מעורפל ואינו ברור. פורום מיסים מתנגד להתנות את תוקף המכירה בתשלום המס, מדובר בסנקציה לא מידתית שכן היא אינה מוגבלת בזמן ועלולה לדחות את הרישום בטאבו.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון