ועדות הלשכה

חדשות הפורום הפלילי: סמכויות גוף הביקורת על מערך התביעות, תנאי עורכי הדין בוועדות השחרורים וחופשות אסירים

16.06.2014

עו"ד שירית בכר, ממונה על הפורום הפלילי הארצי

הפורום הפלילי הארצי לקח חלק בישיבה שהתקיימה השבוע בוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת בנושא גוף הביקורת על מערך התביעות. הדגשנו כי קיים צורך שינתן מענה לעורכי הדין הפונים לגוף זה במסלול אחר מפניות אזרחים.

ישיבה בוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת- בנושא גוף הביקורת על מערך התביעות ומייצגי המדינה בערכאות:

הפורום הפלילי הארצי לקח חלק בישיבה שהתקיימה השבוע בוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת בנושא גוף הביקורת על מערך התביעות ומייצגי המדינה בערכאות. עו"ד גלית בש, ראש צוות חקיקה של הפורום הפלילי חזרה על עמדתנו העקבית, לפיה יש להעניק סמכות לגוף הביקורת לבדוק מקרים פרטניים ולהסיק מסקנות אישיות ואף להמליץ על נושאים רוחביים ומערכתיים. כמו כן, הדגשנו כי קיים צורך שינתן מענה לעורכי הדין הפונים לגוף זה במסלול אחר מפניות אזרחים.

 

ישיבה של נציגי הפורום הפלילי עם מנהלת ועדות השחרורים, הגב' ציפי טוקר – תנאי עורכי דין בוועדות השחרורים:

נציגי הפורום הפלילי הארצי וועדת שב"ס קיימו השבוע פגישת עבודה עם מנהלת ועדות השחרורים, הגב' ציפי טוקר ביחס לתנאי עורכי הדין בוועדות השחרורים. הבהרנו פעם נוספת שאנו דורשים שתנאי עבודת עורכי הדין בוועדות השחרורים יילקחו בחשבון בתוכנית העברת הוועדות להנהלת בתי המשפט לרבות, שירותים זמינים; מים ומזון לרכוש; צל או חדר בעל אוורור כמחסה מפני תנאי מזג האוויר וכניסה עם מכשיר הטלפון הנייד ותיקים אישיים, כפי שמאפשרים לעורכי דין הפועלים בשירות המדינה.

 

ישיבת ועדת שב"ס:

ראש דסק עתירות וועדות שחרורים במשטרת ישראל; הגב' שלומית רייס התארחה השבוע בישיבת ועדת השב"ס הארצית לרגל סיום תפקידה. בישיבה עודכנו, כי בעת האחרונה התקיים הליך בינמשרדי לתיקון פקודת שירות בתי הסוהר ביחס לחופשות אסירים אשר עתיד להתפרסם בימים הקרובים ומטרתו לייעל ולזרז את ההליכים הבירוקרטים הנוגעים להחלטה המנהלית ביחס לחופשות אסירים. הובהר לנו, כי משטרת ישראל מחויבת בגיבוש עמדה ביחס לחופשות בתוך 28 ימים מיום קבלת הפנייה מעת שירות בתי הסוהר וככלל המלצתה היא למצות הליכים באפיק המנהלי בטרם עתירה לבית המשפט. בהמשך הישיבה ובעניין אחר החליטו חברי ועדת השב"ס, פה אחד, כי יש להביע התנגדות להצעת החוק לתיקון פק' בתי הסוהר (מס' 48) (מניעת נזקי שביתת רעב).

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון