ועדות הלשכה

חדשות הפורום הפלילי: פרסום תמונותיו של אדם אזוק באמצעי התקשורת, צבירת מידע D.N.A על אזרחי ישראל וגוף הביקורת על הפרקליטות

08.06.2014

עו"ד שירית בכר, ממונה על הפורום הפלילי הארצי

הפורום הפלילי פועל לשמירה על עקרונות יסוד של המשפט הפלילי המבטיחות זכויותיהם החוקתיות הבסיסיות של עדים, נאשמים ועורכי דין כאחד.

הפורום הפלילי הארצי הביע השבוע את התנגדותו לצבירת מידע D.N.A של אזרחים באמצעות שינוי מתוכנן בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), תשנ"ו-1996. הפורום הפלילי סבר שאנו עומדים בפני מדרון חלקלק, כיוון שבאחרונה ניתן כוח רב מידי בידי משטרת ישראל ומבוצעים שינויים ותוספות בחוקים השונים בכלל ובפרט בחוק סדר הדין הפלילי אשר מכרסמים בזכויות הפרט, בזכויות עדים, חשודים, נאשמים, בזכות לפרטיות ובזכות לחופש וחרות. צבירת מידע D.N.A על אזרחי ישראל תהווה פגיעה קשה נוספת, בלתי מידתית בזכויות עדים חשודים ונאשמים, ללא הבדל בין מורשעים לסתם אזרחים תמימים.

 

בעקבות הפרשות האחרונות, בנוגע לתמונות מבזות המפורסמות בכלי התקשורת של חשודים/עצורים כשהם מובאים אזוקים בידיהם וברגליהם לחקירות בתחנות המשטרה, שלח הפורום הפלילי מכתב בהול ליועץ המשפטי לממשלה. הפורום ציין בפנייתו, כי הסיקור התקשורתי מעורר התנגשות אינטרסים עזה בין החירות העיתונאית וזכות הציבור לדעת, לבין הזכות לפרטיות, לכבוד, לשם טוב ולחזקת החפות העומדת לכל אדם בטרם הוכחה אשמתו בבית המשפט. הפורום הפלילי קרא ליועץ המשפטי לממשלה לאכוף את חוק הגנת הפרטיות אשר קובע, כי אין לפרסם תמונה של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו ולחילופין הציע לבחון עיגון חקיקה האוסר פרסום תמונותיו של אדם אזוק באמצעי התקשורת, תוך פגיעה מינימאלית ומידתית בזכות הציבור לדעת.

 

במהלך השבוע האחרון שיגר הפורום הפלילי הארצי מכתב למחלקת המידע והמחקר בכנסת ישראל, במסגרת פעילות המחלקה לאיסוף מידע על גופי ממשל חדשים, ביחס להקמת גוף הביקורת על הפרקליטות. במכתב חזר הפורום הפלילי על עמדתו ותמיכתנו המלאה בפעילות נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות המשפטיות והדגיש את החשיבות שבמתן הענקת סמכויות מהותיות לנציבות, תוך יכולת לבדוק מקרים פרטניים ולהסיק מסקנות אישיות ואף מתן סמכות להמליץ על נושאים רוחביים ומערכתיים. הפורום הפלילי ביקש שינתן מענה לעורכי הדין הפונים לגוף זה במסלול אחר מפניות אזרחים.

 

בנוסף, נשלח על ידי ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, "קול קורא" לעורכי הדין להצטרף לספר עורכי דין העוסקים בתחום המשפט הפלילי. מדובר ביוזמה של הפורום הפלילי הארצי הפועל לגיבוש ספר שיוצג בפני כל נחקר/חשוד/עצור, על מנת שיממש את זכותו, לבחור, כרצונו, עורך דין מטעמו. אחת לשנה יעודכן הספר על ידי הפורום הפלילי הארצי בלשכת עורכי הדין.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון