ועדות הלשכה

ועדת חקיקה למעמד האישה בלשכת עורכי הדין הגישה תגובתה להצעת חוק העונשין בנושא סחר בבני אדם

08.08.2004

| עו"ד שמרית רגב

דוברת הלשכה,

"יש לאסור סחר בבני אדם לצורך השתתפות בצילום פורנוגרפיה או בהצגת פורנוגרפיה".

ועדת החקיקה למעמד האישה בלשכת עורכי הדין בראשות עו"ד סמדר בן נתן העבירה בראשית השבוע הערותיה לתזכיר הצעת חוק העונשין בנושא סחר בבני אדם למשרד המשפטים.

 

יו"ר הועדה, עו"ד בן נתן, ציינה בראשית הפניה למשרד המשפטים, שהועדה מברכת על היוזמה לחקיקת החוק המוצע, שהנו חשוב ונחוץ.

 

הועדה מציעה להוסיף לסעיף 377א, המגדיר את עבירת הסחר בבני אדם, איסור כולל על סחר בבני אדם, מאחר שבנוסח המוצע מופיעה רשימה סגורה של שש מטרות המוכרות מהמציאות הנוכחית כמטרות שלשמן נסחרים בני אדם: נטילת איבר מאברי הגוף, הולדת ילד ונטילתו, עבדות, מעשה זנות, השתתפות בפרסום תועבה או בהצגת תועבה ועבירת מין.

 

לדעת הועדה, רשימה זו משקפת את המציאות הקיימת כיום, אולם מאחר והאיסור בסעיף מיועד להיות, על סחר בבני אדם ככלל, הסעיף עשוי להחמיץ את מטרתו באם יתפתח או יתגלה סחר למטרות אחרות שאינן נזכרות בסעיף. מאחר והמציאות מתפתחת תמיד מהר יותר מהליכי החקיקה, ולראיה העובדה שהאיסור על סחר בנשים לצרכי זנות נחקק רק בשנת 2000, לאחר שהתופעה היתה קיימת כבר מראשית שנות התשעים. על מנת שלא לחזור למצב זה, מציעה הועדה להפוך את איסור הסחר לכללי יותר, ואת הרשימה לרשימה פתוחה, ע"י הוספת המילה "לרבות" בסע' 377א (א): "הסוחר באדם, לרבות כדי שיהיה נתון לאחד מאלה, דינו – מאסר שש עשרה שנים."

 

בנוסף, מציעה הועדה להחליף את הביטוי "פרסום והצגת תועבה" שהנו אחת המטרות לשמן נסחרים בני אדם, במונח "פורנוגרפיה", כך שירשם לאסור סחר בבני אדם לצורך "השתתפות בצילום פורנוגרפיה או בהצגת פורנוגרפיה".

 

"המינוח "תועבה" לקוח מסע' 214 לחוק העונשין, המכיל את האיסור על פרסום והצגת תועבה. הועדה ציינה שאיסור התועבה הינו מעורפל ונטול כל הגדרה בחוק, ולכן הפך לאות מתה בספר החוקים. איזכורו בהקשר זה יהפוך על כן גם סעיף זה ללאו בר מימוש", ציינה עו"ד בן נתן.

 

"קיים הבדל תהומי בין שני המונחים. המונח פורנוגרפיה משמש לתיאור התעשיה העוסקת בהפקת סרטים וכן צילומים מפורשים של אקטים מיניים לצרכי סיפוק מיני, תעשיה המשתמשת תדיר בנשים וילדים ללא הסכמתם או בהסכמה שהושגה תוך לחץ או אמצעי מרמה והונאה שונים, וכן בנשים וילדים שנסחרו לצרכי הפקת אותם סרטים", ציינה עו"ד בן נתן.

 

אם ברצון התיקון אכן להפוך סחר בבני אדם לצורך יצירת סרטי ותצלומי מין לבר-עונשין, אז המינוח הנכון והמדויק להשתמש בו הינו "פורנוגרפיה", בדיוק כפי שנעשה באמנה בדבר מיגור הסחר בילדים. התיקון לחוק מיועד בין היתר להתאים את החוק הפנימי בישראל למחויבויותיה של ישראל על פי האמנה למיגור הסחר בילדים, זנות ילדים ופורנוגרפיית ילדים. "אין ספק שזוהי התופעה אותה ביקשה למנוע האמנה ושאותה מכוון למנוע התיקון לחוק", ציינה עו"ד בן נתן.

 

"הצעת החוק עוסקת בסחר בבני אדם ולא בשאלת הצגתם הפומבית של סרטים אלו המאוזנת אל מול חופש הביטוי". "הצעת החוק  עוסקת במעשים עצמם המבוצעים בגופם של בני אדם, כאשר הסחר לצורך שימוש זה בגוף האדם הינו אסור ללא קשר לסובלנות החברתית ביחס להצגתם של סרטים אלו", ציינה עו"ד בן נתן. "נכון הוא שהפורנוגרפיה עצמה אינה אסורה, אולם כך גם הזנות עצמה, והאיסור בהצעת החוק אינו אוסר על פורנוגרפיה אלא על סחר לצרכי פורנוגרפיה".

 

קובץ להורדה
human_trade.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון