ועדות הלשכה

עדכוני פעילות פורום המיסים של הלשכה

22.01.2012

עו"ד ליאור רחמים, ממונה על פורום מיסים שליד הוועד המרכזי

מעורבת בחוק להקלת נטל המס; מאבק עורכי דין למניעת חיובם בהוצאת חשבונית מס מוקדמת; מעורבות בהגבלת הדיווח המקוון למע"מ למחזור שנתי מינימלי של 2.5 מיליון ש"ח.

לשכת עורכי הדין מעורבת בחוק להקלת נטל המס

 

צוות התגובות של פורום המיסים של לשכת עורכי הדין הגיש את תגובותיו להצעת החוק לשינוי חברתי-כלכלי (מיסים) (תיקוני חקיקה), תשע"ב – 2011 אשר נחקק בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג, ופורסם כ- חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011. לצוות התגובות היה מספר לא מועט של הערות ביחס לתיקון המוצע. בשל הלחץ הרב להעברת התיקון, הצליח פורום המיסים בדיונים בכנסת ומחוצה להם, באמצעות היו"ר המשותף עו"ד זיו שרון, במניעה של חיוב במס היסף שהוצא בסך 2% על הכנסות חד פעמיות דוגמת מכירת דירות שלא בפטור פדיון תוכניות חיסכון מכירת עסקים ופיצויי פרישה. כתוצאה מכך, לפחות לעת חקיקת החוק להקלת נטל המס, תשע"ב-2011, הוסר החיוב במס יסף מהצעת החוק שאושרה והפכה לחוק.

 

באשר לטענות בדבר החיוב המוגדל במס על דיבידנדים המחולקים מחברות, הנובעים מרווחי השנים הקודמות, כגישת רשות המיסים והמהווים למעשה מיסוי רטרואקטיבי, הצטרפה הלשכה לפנייה לשר האוצר ויו"ר ועדת הכספים שהוציאה לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, וככל שתדבק רשות המיסים בעמדתה, נשקלת אף פנייה לבג"ץ.

 

פורום המיסים של לשכת עורכי הדין פעיל במאבק עורכי דין למניעת חיובם בהוצאת חשבונית מס מוקדמת

 

פורום המיסים של הלשכה באמצעות יו"ר משותף של הפורום עו"ד זיו שרון ועו"ד מאיר לינזן נוטל חלק פעיל במאבק למניעת חיוב עורכי דין בהוצאת חשבוניות לפני גביית שכר הטרחה.

 

מאז תחילתו של הדיווח המקוון, נתקלים לא מעט עורכי דין בכך שזכותם וחובתם להוציא חשבונית מס לפי הוראות חוק מע"מ רק לאחר תשלום שכר טרחתם (ובהתאם לשלם את המע"מ בתקופת הדיווח העוקבת), הופכת להיות המלצה בלבד. זאת לאור חיובם של עורכי דין רבים הנותנים שירותים לגופים גדולים, להוציא חשבונית מס לפני תשלום שכר טרחתם כתנאי מוקדם לתשלום שכר טרחתם. שכר טרחה אשר לא תמיד מגיע בהקדם ויוצר בנסיבות אלו חיוב במע"מ בידי עורך הדין לפני קבלת שכר הטרחה.

 

פורום המיסים העלה סוגיה זו והצעה לתיקון המצב כסעיף נוסף בדיונים בפני ועדת הכספים של הכנסת, בתיקון 42 לחוק מע"מ שניזום בידי רשות המיסים. למאבק זה שותף באופן פעיל להב ארגון העצמאים הגדול במדינה.

נכון לעתה סוכם, כי נושא זה יידון בכובד ראש עם אנשי רשות המיסים, יחד עם תיקונים מוצעים נוספים לחוק מע"מ. פורום המיסים מתכוון לנסות לשכנע את רשות המיסים לתמוך במהלך שימנע חיובם של עורכי דין להוציא חשבונית מס בטרם תשלום השכ"ט.

 

פורום המיסים היה מעורב בהגבלת הדיווח המקוון למע"מ למחזור שנתי מינימלי של 2.5 מיליון ש"ח

 

פורום המיסים של לשכת עורכי הדין באמצעות יו"ר משותף של הפורום, עו"ד זיו שרון, ובאמצעות נציג הפורום לועדת הכספים של הכנסת, עו"ד איתן צחור, היה מעורב בתיקון האחרון לחוק מע"מ שעבר זה עתה. שיתוף פעולה עם הלשכות האחרות ועם לה"ב הצליח במאמצים רבים ולאחר מאבקים עם רשות המיסים, להסיר את התעוקה המנהלית והכספית הכרוכה בדיווח המקוון למע"מ, אשר היה אמור להיות נחלת הכלל בתחילת 2012.

 

כתוצאה מהצלחת המאבק, כל מי שמחזור עסקאותיו השנתי למע"מ הינו פחות מ- 2.5 מיליון ₪, ולא מעטים מחברי הלשכה הינם כאלה ע"פ הערכה, לא יהא מחויב בדיווח המקוון למע"מ על כל ההוצאות הכספיות הכרוכות בכך ועל כל הדיווחים המנהליים הכרוכים בכך.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון