ועדות הלשכה

יועצת ארגונית הרצתה בפני חברות הועדה בנושא ניהול קריירה משפטית

08.06.2004

דנה זוננקלר מרכזת הועדה לקידום עורכת הדין שליד הועד המרכזי

ההרצאה עסקה, בין השאר, בנושאים כגון שלבים בקריירה של עו"ד (התמחות, ההשתלבות המקצועית במשרד) שלבים להתפתחות משרד עו"ד, צרוף שותפים למשרד עו"ד ועוד.

בחודש אפריל הרצתה הגב' ליאורה לבנשטיין, יועצת ארגונית למשרד עו"ד, בפני חברות הועדה לקידום עורכת הדין, בראשותה של עו"ד דויטשר שלומית, בנושא "נהול קריירה משפטית דילמות ואסטרטגיה".

 

ההרצאה אשר לוותה במצגת מעניינת עסקה בין השאר בנושאים, שעניינו הן את עורכות הדין הצעירות והן את הוותיקות כגון: שלבים בקריירה של עו"ד (התמחות, ההשתלבות המקצועית במשרד) שלבים להתפתחות משרד עו"ד, צרוף שותפים למשרד עו"ד, מיזוג דור המשך, בסוס המשרד, פרישת עו"ד ועוד.

 

בנוסף התייחסה ההרצאה לנושאים פיננסיים כגון: בניית מערכת תגמול לעו"ד שכירים, גביית שכ"ט, תקצוב ובקרה. המסגרת שהוצגה היוותה מסלול סכמטי בלבד להתפתחות הקריירה של עו"ד, אך הודגש כי ההצלחה טמונה לא רק בכישורים מקצועיים אלא במידה רבה גם ביכולת לתרגם קשרים אישיים לתיקים.

 

בעקבות ההרצאה הקצרה הועלתה דרישת החברות להמשיך בפתוח הנושא ולהתמקד בנושא חשוב שהוא: "שיווק ויחסי ציבור למשרד עו"ד קטנים – טיפים וטריקים".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון