ועדות הלשכה

הצלחה לנציגי פורום מיסים של הלשכה בוועדת הכספים של הכנסת: נמנע ביטול הפטור ממס לדירת מגורים שנייה

28.07.2011

עו"ד ליאור רחמים, ממונה פורום מיסים

הצעות הממשלה שעלולות היו לסרבל לחלוטין, עד כדי ביטול מוחלט של הפטור ממס בעת מכירת דירה שנייה, נדחו. זאת, בין היתר, לאור דברי נציגי לשכת עורכי הדין, עוה"ד זיו שרון ואיתן צחור, שהוזעקו במיוחד לדיון זה.

בדיון חריג ודחוף, שנערך ביום שלישי - 26.7.2011, קיימה ועדת הכספים של הכנסת רוויזיה (דיון מחודש) לגבי החלטה שהתקבלה יומיים קודם לכן. במסגרת הדיון המחודש ביקשו רשויות המס ומשרד החשב הכללי לחזור ולדון בהצעת החוק המקורית, לפיה, יבוטל לחלוטין הפטור ממס לדירת מגורים שנייה, בדרך של תחשיב מסובך ומורכב שמשמעותו כאמור ביטול הפטור.

 

בניגוד לבקשת האוצר, הסכים יו"ר ועדת הכספים לתיקון קל בלבד, לפיו, במקום פטור לדירה שנייה בכל 6 שנים – יהיה הפטור לדירה שנייה בכל 8 שנים. יחד עם זאת, כל יתר ההחלטות שהתקבלו בישיבה הראשונה (יומיים קודם לכן) נותרו בעינן.

 

בכלל זה, ההקלות ביחס לדירת משרד אשר תזכה את בעליה בפטור כדירת מגורים וכן האפשרות למכור 3 דירות מגורים בפטור ממס מלא עד לתום שנת המס 2012.

 

כאמור, כל יתר הצעות הממשלה שעלולות היו לסרבל לחלוטין, עד כדי ביטול מוחלט של הפטור ממס בעת מכירת דירה שנייה, נדחו. זאת, בין היתר, לאור דברי נציגי לשכת עורכי הדין, עוה"ד זיו שרון ואיתן צחור, שהוזעקו במיוחד לדיון זה.

 

עו"ד זיו שרון הציע להפשיר דירות מגורים המוחזקות כיום בידי חברות ולא רק בידי יחידים.

עו"ד איתן צחור הציע לצמצם את תקופת הפטור מ-8 שנים ל-6 שנים, במידה והדירה השנייה מושכרת למגורים בלבד.

 

יו"ר ועדת הכספים קיבל עקרונית הצעות אלו, אולם ביקש מנציגי לשכת עורכי הדין ולשכת רואי החשבון להמציא נתונים מדויקים יותר ביס לדירות המצויות בבעלות חברות. עם קבלת הנתונים, יערך דיון מחודש בנושא.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון