הועד המרכזי

סיכום החלטות מישיבת הוועד המרכזי מיום 16 בספטמבר 2008

02.10.2008

סיכום החלטות

פרוטוקול מס' 22

מישיבה שהתקיימה ביום 16.9.2008

יום שלישי טז' באלול תשס"ח

בבית הפרקליט בתל-אביב

 

1.         מינויים – השלמות.

אישור המנויים-השלמות יידחה לישיבה הבאה, שתתקיים בחודש נובמבר.

 

2.         הצעת קריטריונים לאישור העסקת עורכי דין מושעים.

החלטה

מחליטים בעד אישור 8 העקרונות:

  • מוצעים ומאושרים 7 כללים; ששת הכללים הראשונים 1-6.
  • עיקרון נוסף - עקרון שביעי, לפיו עו"ד המושעה לא יועסק באותו משרד שקיבל את התיקים לטיפולו עובר להשעייתו.
  • העקרון השמיני של עו"ד פרסקי שלפיו: "יש להטיל איסור מוחלט על העסקת המושעה במשרד בו עבד טרם השעייתו".

 

דיון בהשתתפות השופטת (בדימוס) טובה שטרסברג-כהן, לרגל סיום כהונתה כנציגת תלונות הציבור על שופטים

הועד המרכזי רשם לפניו דיון בהשתתפות השופטת (בדימוס) טובה שטרסברג-כהן, לרגל סיום כהונתה כנציגת תלונות הציבור על שופטים

 

3.         הצטרפות הלשכה כידיד בימ"ש לע"א 1213/04 ורד פרי נ' פקיד שומה גוש דן – הכרה בהוצאות השגחה על ילדים כהוצאה מוכרת.

מוסכם

  • תנוסח החלטה בענין שתהא שעונה על ההמלצות שקיבלנו מהפורומים השונים בלשכה שדנו בעניין.
  • ההצעה שתנוסח תיגע בנקודות עקרוניות ממש, ותתיר את כל העבודה עצמה למי שייצג את הלשכה, כאשר הצוות שילווה יורכב, בין היתר, מראשי הפורומים השונים שעסקו בעניין.
  • יצורף להצעה פרוטוקול הדיון הזה, אשר ישלח לחברי הועד המרכזי באמצעות המחשב.
  • תבוצע הצבעה בעניין הזה, אשר תיערך ביום מסוים, כדי לדעת - האם הלשכה מצטרפת או לא להליך.
  • מודים לחברי הצוות על העבודה שעשו.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון