"נקודת גישור"

הצעה: הערכה נייטרלית מוקדמת בתביעות רשלנות רפואית

24.03.2003

מאת: עו"ד יונתן דייויס ועו"ד ד"ר שמואל גולברגר

הליך הגישור אינו מתאים לתביעות המורכבות בתחום של רשלנות רפואית * במקום גישור אפשר לנסות הליך של הערכה נייטרלית מוקדמת של סיכויי התביעה * ההערכה תעשה על-ידי עורך דין ורופא בעלי ניסיון רב בתביעות רשלנות רפואית - בסמוך לקדם המשפט, בשלב שלאחר גיבוש עמדות הצדדים, לאחר שבעלי הדין צירפו לתיק בית המשפט את כל חוות הדעת והתקיים הליך של גילוי מסמכים * ההליך ייתן לצדדים תמונת מצב בזמן אמת באשר לסיכויי טענותיהם ויהווה נקודת זינוק מצויינת לסיום הסכסוך

העומס על בתי המשפט, עלויות ההתדיינות, משך זמן ההתדיינות, והאופי הישראלי שניכרת בו שאיפת ההתדיינות והוכחת הצדק הביאו את מערכת בתי המשפט לחשיבה על פתרון סכסוכים מחוץ למערכת בתי המשפט. על רקע זה הוקמו לאחרונה מוסדות גישור רבים אשר המערכת המשפטית מעודדת פנייה אליהם. מוסד הגישור נוחל הצלחה רבה בפתרון סכסוכים מסוגים שונים כגון בסכסוכים מתחום דיני העבודה, המשפחה סכסוכים כספיים ועוד, אך טרם חדר לתחום הרשלנות הרפואית.

לדעתנו בשל מורכבות הסוגיות, יש קושי בפתרון סכסוך בתביעה לרשלנות רפואית באמצעות מוסד הגישור המקובל מקום שהוכחת התביעה נעשית ע"י מומחים רפואיים.

תביעות רשלנות רפואית הן תביעות טעונות רגש הן מצד הנפגע - התובע, והן מצד הרופא - הנתבע אשר תביעה לרשלנות רפואית עלולה לפגוע בשמו הטוב, נמשכת שנים וניהולה עולה כסף רב לשני הצדדים.

ייחודן של תביעות רפואיות בכלל ורשלנות רפואית בפרט הוא בכך שמדובר בתביעות מסובכות, המחייבות התמחות ומיומנות הן של עורכי הדין המייצגים, הן של העדים הרפואיים המומחים (בנושא עדותם) והן של בית המשפט שחייב להכריע בסכסוך. על רקע זה המליץ נשיא בית המשפט העליון, השופט אהרון ברק כי בתביעות רשלנות רפואית ישבו שופטים שיש להם את הניסיון והמיומנות לדון בתביעות אלה.

לאחרונה אנו עדים לגידול ניכר בשיעור התביעות ברשלנות רפואית. בתי המשפט עמוסים בתביעות רבות והטיפול המיוחד לו זקוקה התביעה ברשלנות רפואית בא על חשבון איכות התוצאה, כאשר הדרך לפסק הדין כרוכה בהוצאות רבות (של חוות דעת רפואיות), משך ההתדיינות בלתי סביר וחוסר המיומנות בניהול התביעות יוצר חוסר ודאות אצל המתדיינים באשר לתוצאות המשפט. בשל התמשכות הסכסוך (לעיתים שנים), וחוסר הוודאות המשפטית נוצרים במקרים רבים מצבים של חוסר הידברות והסתמכות על הכרעת בתי המשפט.

הצעה לניהול הליך ה - ENEM ברשלנות רפואית כאלטרנטיבה להתדיינות

הערכה נייטרלית מוקדמת בתביעות רשלנות רפואית (“ENEM”) יכולה לסייע לצדדים. מוצע כי הליך הENEM - ברשלנות רפואית ייעשה בערכאה הדיונית בסמוך לקדם המשפט, בשלב שלאחר גיבוש עמדות הצדדים לאחר שבעלי הדין צירפו לתיק בית המשפט את כל חוות הדעת והתקיים הליך של גילוי מסמכים. אך אין מניעה לערוך את ההליך גם בשלבים מאוחרים יותר של הדיון ואף לפני שמיעת הערעור בדומה להליך הפישור המתקיים כיום בבית המשפט העליון.

ההערכה הנייטרלית תעשה על-ידי עורך דין ורופא בעלי ניסיון רב בתביעות רשלנות רפואית ותימסר לצדדים באמצעות חוות דעת נייטרלית לאחר עיון בתיעוד הרפואי, בכתבי הטענות וחוות הדעת מטעם הצדדים, שמיעת טענות הצדדים (לרבות הרופאים המעורבים) באופן בלתי פורמלי ותוך שמירה על סודיות וחסיון ההליך (בדומה לגישור) הכל כמובן, בכפוף להסכמת הצדדים.

יתרונות הליך ה ENEM - ברשלנות רפואית

  • ההליך יתקיים במקביל להתדיינות המשפטית ולא ישפיע או יפגע בלוח הזמנים שהוכתב ע"י בית המשפט.
  • ההליך יהיה קצר וגמיש לרצונות הצדדים, לא יהיה כבול בדיני הראיות והפרוצדורה. הצדדים יקבלו חוות דעת ויוכלו לכלכל צעדיהם זמן רב לפני שהתיק ייקבע להוכחות או בערכאת הערעור לפני קביעת הערעור לשמיעה.
  • ההליך ינוהל ע"י מומחים בתחום נשוא ההתדיינות שיאפשר הבנה טובה יותר של כל השאלות השנויות במחלוקת ע"י כל הנוגעים בעניין לרבות ובעיקר בעלי הדין.
  • ההליך יאפשר לצדדים לאבחן בשלב מוקדם של ההתדיינות את השאלות שהן באמת שנויות במחלוקת, הפלוגתאות ונקודות התורפה של כל צד, מכאן שיאפשר להם ניהול טוב ונכון יותר של ההתדיינות.
  • להבדיל מגישור ההליך יוכל לברר שאלות משפטיות השנויות במחלוקת בין הצדדים.
  • ניהול ההליך יחסוך לצדדים כסף רב הכרוך בניהול ההתדיינות.
  • ניהול ההליך יצמצם את תחושות הפגיעה הרגשית הקיפוח והעוינות שחשים לעיתים בעלי דין בתביעות רשלנות רפואית.
  • ההליך יהיה חסוי לחלוטין והצדדים לא יהיו רשאים להסתמך על דברים שהוחלפו במהלך ההליך בפני כל ערכאה שיפוטית אלא בהסכמה.

מטרת ההליך היא ליצור ראשיתו של תהליך הידברות וניסיון לפתור את הסכסוך באמצעות כלים מקצועיים, לתת לצדדים הערכה מוקדמת מאוד של סיכויי טענותיהם, צמצום וזיהוי הפלוגתאות שהן באמת שנויות במחלוקת, כאשר לאחר קבלת חוות הדעת רשאים הצדדים לנהל מו"מ לפשרה בעצמם, להעביר את הסכסוך לגישור או לבוררות ואם רצונם בכך לחזור לבית המשפט להמשך ההתדיינות.

סדרי הדין בהליך ה ENEM - ברשלנות רפואית

התיק יופנה מבית המשפט למוסד אשר ירכז את ניהול ההליך ה ENEM - ברשלנות רפואית. המוסד יעביר את התיק לצוות מעריכים נייטרליים שיהיה מורכב מעו"ד ורופא בלתי תלויים שאינם קשורים וללא כל זיקה למי מבעלי הדין או למקרה נשוא ההתדיינות.

ההליך ינוהל ע"י עורך דין שהנו בעל ניסיון ומיומנות בניהול תביעות רשלנות רפואית ביחד עם רופא שיש לו מומחיות וניסיון בתחום נשוא ההתדיינות. מוצע כי המעריכים הנייטרליים יחזיקו בתעודה המעידה על סיום קורס גישור מוכר.

הצדדים יסכימו מראש לזהות צוות ניהול ה- ENEM ברשלנות רפואית (להלן: המעריכים הנייטרליים) ויחתמו על הסכם לניהול ההליך בדומה להסכם בוררות או הסכם גישור.

ההליך יתנהל ע"י המעריכים הנייטרליים באופן בלתי פורמלי במקום עליו יוסכם. לוח הזמנים לקיום ההליך יקבע ע"י המעריכים הנייטרליים, אך לא יפגע בלוח הזמנים שייקבע ע"י בית המשפט.

עובר לישיבה הראשונה יעבירו הצדדים למעריכים הנייטרליים את כתבי הטענות, הרשומה הרפואית חוות הדעת וכל מסמך הרלבנטי להתדיינות כגון תצהירים או דוחות חקירה.

לקראת הישיבה יזהו המעריכים הנייטרליים את הפלוגתאות והצדדים יהיו רשאים להתייחס אליהם בכתב או בעלפה בעת הישיבה. המעריכים הנייטרליים יהיו רשאים לבקש להציג שאלות בכתב או בעל פה לבעלי הדין או למומחים מטעמם. לא ישמעו עדויות ולא יתנהלו חקירות נגדיות.

הצדדים יהיו רשאים להסכים על סדר דין שונה של ההליך כגון שהמעריכים הנייטרליים ימסרו חוות דעתם על סמך החומר שיועבר אליהם ללא פגישה.

המעריכים לא ינהלו הליך שיפוטי ולא יהיו כפופים לתקנות סדרי הדין ולדיני הראיות, אך ההליך יהיה חסוי והצדדים לא יהיו רשאים להסתמך על דברים שהוחלפו במהלך ההליך בפני כל ערכאה שיפוטית אלא בהסכמה בכתב.

המעריכים הנייטרליים יחוו דעתם באשר לסיכויי טענות התביעה בשאלת האחריות ולפי בקשת הצדדים אף ימסרו הערכת סיכון כספית כללית בשאלת גובה הנזק (באופן שיקבעו סכומי מינימום ומקסימום). חוות הדעת תתייחס באופן כללי לסיכויי טענות בעלי הדין ולא תכריע בטענות הצדדים.

הצדדים יהיו רשאים לבקש לעיין בחוות דעתם והערכתם המנומקת המעריכים הנייטרליים ימסרו לצדדים את חוות הדעת לעיון, ובהסכמה אף לנהל מו"מ בהתבסס על חוות הדעת בעזרת המעריכים הנייטרליים ובסיועם. בהסכמת הצדדים המעריכים יהיו רשאים להציע הצעות ליישוב הסכסוך בינהם, אך ימנעו מלהעביר את תוכן חוות הדעת לצד שלישי כלשהוא ללא הסכמת הצדדים.

חוות הדעת תהיה חסויה ומשעה שתימסר לצדדים לא יהיה למעריכים הנייטרליים מעמד אלא בהסכמת הצדדים.

הצדדים יהיו רשאים להעביר את ההתדיינות לגישור או לבוררות ואף לבקש להחזיר את התיק לבית המשפט עם הסכמות או הוראות. הצדדים יהיו רשאים להסכים בכתב אם למנות את המעריכים הנייטרליים כמגשרים בהליך גישור או בוררים לצורך הליך בוררות.

הגיעו הצדדים ליישוב הסכסוך במסגרת ההליך יהיו רשאים לבקש מבית המשפט לתת תוקף של פסק דין להסדר תוך המלצה לראות בהליך הליך גישור המזכה את הצדדים מפטור מיתרת האגרה ע"פ דין.

ההליך המוצע ייתן לצדדים תמונת מצב בזמן אמת באשר לסיכויי טענותיהם, יסיר חששות וחוסר ודאות, יקרב עמדות ויחסוך לצדדים את ההוצאות ההתדיינות שכיום הן גבוהות במיוחד, ויהווה נקודת זינוק מצוינת לסיום הסכסוך, אף הוא יקל במידה ניכרת את העומס על בתי המשפט במיוחד בתביעות מסובכות, אך גם אם הסכסוך לא יסתיים הרי שההליך יצמצם את הפלוגתאות בין הצדדים, ובהסכמתם, בית המשפט יוכל אף לעיין בחוות הדעת המקצועית של המומחים הנייטרליים.

מוצע כי הערכה מוקדמת של תביעות רשלנות רפואית תנוהל בשניים, אלא במקרים מיוחדים, ע"י עורך דין, מומחה במשפט רפואי עם ניסיון עשיר בהתדיינויות בתביעות רשלנות רפואית ביחד עם רופא בעל ניסיון ומומחיות בתחום הרפואי שיש לו זיקה לנושאי ההתדיינות.

אנו סבורים כי שילוב הליך ה - ENEM בתביעות רשלנות רפואית בצורה נכונה כאמור עשויה לשרת את עניינם של בעלי הדין, תקצר את משך ההתדיינות, תביא לתוצאה צודקת יותר ותקל על העומס בבתי המשפט.

* עו"ד יונתן דייויס, מייצג נפגעים בתביעות רשלנות רפואית, מחבר הספר "דין ופסיקה במשפט הרפואי", משמש בין היתר כיו"ר צוות רפואה ומשפט בלשכת עורכי הדין ועורך בטאון האגודה לרפואה ומשפט. ד"ר שמואל גולדברגר הנו מומחה לגניקולוגיה ומיילדות, מנהל יחידה במח' נשים ויולדות בבית החולים "מאיר" בכפר סבא ומשפטן בהשכלתו.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון