בחינות הסמכה
בחינת ההסמכה תתקיים ביום 27.8.20 (מועד משוער), בירושלים. הרשמה לבחינת ההסמכה מועד אוגוסט 2020 החל מיום 19/4/20. ההרשמה תיסגר ביום 31/5/20.
בחינת ההסמכה תתקיים ביום 25.6.20, בירושלים. הרשמה לבחינת ההסמכה מועד קיץ 2020 החל מיום 16/2/20. ההרשמה תיסגר ביום 31/3/20.
מדור בחינות הסמכה
להלן שאלוני ופתרונות חלקים א’, ב’ ו- ג’ של בחינת ההסמכה - מועד חורף 2019.
מחלקת מתמחים
הנחיות בנושאים: מתמחה בבידוד; עבודה מהבית; מתמחה שהוצא לחל"ת; בחינת הסמכה מועד קיץ 2020; בקשות להירשם להתמחות ודוחות תקופתיים ובקשה להיבחן בבחינת ההסמכה של מועד קיץ 2020 ובקשות להתקבל ללשכה למי שאינם צריכים להיבחן.
הוועדה הבוחנת
הוועדה הבוחנת בראשות כבוד השופט (בדימוס) משה יועד הכהן התכנסה ביום 6.2.20 וקיימה דיון בעררים שהוגשו ביחס לבחינת ההסמכה שהתקיימה ביום 12.12.19. לאחר בחינה מקיפה של כלל הטענות וההשגות שהועלו, החליטה הוועדה לקבל את העררים ביחס לשאלות הבאות:
מחלקת מתמחים
מתמחה המבקש להגיש ערר על תוצאות הבחינה, לגבי כל סוגי השאלונים לרבות מטלת הכתיבה, יגיש ערר מנומק באמצעות כניסה לאזור האישי באתר. לא יתקבלו עררים שלא באמצעות מילוי הטופס האלקטרוני באזור האישי באתר.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון