בחינות הסמכה
זכאים להיבחן במועד המיוחד מי שנבחנו באחת (או יותר) מבחינות ההסמכה שנערכו ביום ה’ בטבת התשע"ט (13.12.18), י"א בתמוז התשע"ח (24.6.18) או כ"ב בכסלו התשע"ח (10.12.17), נכשלו בה, וקיבלו ציון שבין 50 ל-59 אחוזים מן הציון הכולל באחת מן הבחינות שביצעו.
הוועדה הבוחנת
(תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962).
בחינת ההסמכה תתקיים ביום 12.12.19, בירושלים. הרשמה לבחינת ההסמכה מועד חורף 2019 החל מיום 4/8/19. ההרשמה תיסגר ביום 26/9/19.
מחלקת מתמחים
מתמחה המבקש להגיש ערר על תוצאות הבחינה, לגבי כל סוגי השאלונים לרבות מטלת הכתיבה, יגיש ערר מנומק באמצעות כניסה לאזור האישי באתר. לא יתקבלו עררים שלא באמצעות מילוי הטופס האלקטרוני באזור האישי באתר.
להלן שאלוני ופתרונות חלקים א’, ב’ ו- ג’ של בחינת ההסמכה שנערכה ביום שלישי, 27.6.2019.
מחלקת מתמחים
הוועדה הבוחנת בראשות מ"מ יו"ר הוועדה, כב’ השופט גרשון גונטובניק, התכנסה ביום 27.5.19 וקיימה דיון בעררים שהוגשו ביחס לבחינת ההסמכה שהתקיימה ביום 30.4.19. לאחר בחינה מקיפה של כלל הטענות וההשגות שהועלו, החליטה הוועדה לקבל את העררים ביחס לשאלות הבאות:
לאור סמיכות הזמנים בין הבחינה שנערכה ביום 30.4.19 במועד מיוחד לבין בחינת ההסמכה של מועד קיץ 2019 שעתידה להיערך ביום 27.6.19, וכדי לסייע לציבור הנבחנים הרלבנטי לכלכל את צעדיו, החליטה הוועדה הבוחנת לפנים משורת הדין בצעד חריג למועד זה בלבד לפרסם את הפיתרון הטנטטיבי לבחינת 30.4.19.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון