הודעות וחדשות
הוועד המרכזי, בישיבתו מיום 22.1.14 , אימץ את עמדת פורום עבודה של לשכת עורכי הדין ואת עמדת סגנית הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד הכלכלה, לפיה יש להחיל את צו ההרחבה לפנסיית חובה על מתמחים על כל חלקיו, לרבות הפרשה למרכיב פיצויי פיטורים.
בחינת ההסמכה תתקיים ביום 27.8.20 (מועד משוער), בירושלים. הרשמה לבחינת ההסמכה מועד אוגוסט 2020 החל מיום 19/4/20. ההרשמה תיסגר ביום 31/5/20.
מחלקת מתמחים
בעקבות משבר הקורונה והוצאת מתמחים רבים מן ההתמחות לחל"ת, מבהירה הלשכה כי לאור העובדה שההוצאה לחל"ת יסודה בהוראות משרד הבריאות שנועדו לשמירה על בריאות הציבור, היעדרות בגין חל"ת תוכל להיזקף הן על מכסת ימי ההיעדרות הכלליים המותרים (סעיף 11(א) לכללי ההתמחות) והן על מכסת ימי ההיעדרות בגין מחלה (סעיף 11(ג) לכללים).
מחלקת מתמחים
הנחיות בנושאים: מתמחה בבידוד; עבודה מהבית; מתמחה שהוצא לחל"ת; בחינת הסמכה מועד קיץ 2020; בקשות להירשם להתמחות ודוחות תקופתיים ובקשה להיבחן בבחינת ההסמכה של מועד קיץ 2020 ובקשות להתקבל ללשכה למי שאינם צריכים להיבחן.
ועדת התמחות
בשל משבר הקורונה והוצאת מתמחים רבים מן ההתמחות לחל"ת, החליטה ועדת ההתמחות כי מתמחה שהוצא לחל"ת, רשאי לעבוד בעבודה אחרת במהלך תקופת החל"ת ללא צורך בהיתר מיוחד לפי סעיף 9 לכללי ההתמחות (היתר עבודה נוספת).
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון