החלטות וחוות דעת
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בהמשך להחלטת ועדת האתיקה הארצית את 39-20 אשר פורסמה ביום 07.04.2020, ועם סיום תוקפה של הודעת שר המשפטים בדבר החלת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 (19.11.20), מתכבדת ועדת האתיקה לפרסם הארכת תוקף להחלטתה בנושא שבנדון ועד ליום 01/10/21, כדלהלן:
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בהתאמה לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, מקום בו ניתן "צו לפתיחת הליכים" פוקעת חברותו של עוה"ד בלשכה באופן זהה ומקביל להכרזה על פשיטת רגל. על הקבלה זו ניתן ללמוד אף מתוצאות ההכרזה שהיתה בעבר על פשיטת רגל ומקבילה כיום, הצו לפתיחת הליכים ותוצאותיו.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בהמשך להחלטת ועדת האתיקה הארצית שפורסמה ביום 25.03.2020 ובצל מצב החירום שהוכרז בארץ (15.03.20), הנחיות משרד הבריאות והצורך בשמירה על בריאות הקהל הרחב וציבור עורכי הדין, מתכבדת ועדת האתיקה לפרסם החלטתה התקפה כל עוד מוכרז מצב חירום בישראל, בנושא שבנדון.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בתום דיון מיוחד החליטה הוועדה להקל בעניין אימות חתימה על גבי תצהירים, כך, שלעת הזו יוכל עו"ד לאמת חתימה בהיוועדות חזותית, בכפוף לתנאים המצטברים המפורטים.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
נוכח התפרצות נגיף הקורונה ולאור הנחיות משרד הבריאות על צמצום מפגשים למינימום הכרחי, אני מוצא לנכון להבהיר סוגיה חשובה אשר שבה ועולה בימים אלו, העוסקת באופן אימות תצהירים מרחוק, שלא על ידי התייצבות בפני עורך הדין.
עו"ד מנחם מושקוביץ’, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
אני מפציר בכם, עורכי דין מסורים ומקצועיים, שרואים ככלל לנגד עיניהם את האינטרס של לקוחותיהם, לראות גם את חבריהם למקצוע, ולהיעתר ברוחב לב לבקשות דחייה של דיונים וארכות מטעם עורכי הדין הנאלצים לשהות בבידוד.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
ביחס לפרסום תמונות המטשטשות את זהות הלקוח – עמדת הוועדה היא כי כללי הפרסומת אינם מתירים פרסום תמונות אלו מאחר והן מהוות פרסומת זולה הפוגעת בכבוד המקצוע ובכבוד הלקוח.
ועדת האתיקה הארצית
אנו קוראים לכם/ן לנהוג באיפוק ובריסון בתקופה אינטנסיבית זו, לכבד את חבריכם וחברותיכן למקצוע ולשמש מופת ודוגמה למקצוע עריכת הדין – מדובר בחובה מקצועית, מוסרית ומעל הכל - אתית.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
ועדת האתיקה הארצית סבורה כי שיתוף פעולה של עורכי דין עם המיזם (בין כמשתמשים ובין כבעלי מניות או מנהלים בחברה המפעילה אותו), עלול לעלות כדי עבירות אתיות.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
מנכ"ל חברת עו"ד ו/או מנהל מחלקה משפטית בחברת עו"ד חייב להיות חבר הלשכה או עו"ד זר.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון