דוח פעילות שנתי

מדי שנה, סמוך לאחר תחילת שנת המשפט, מגיש מנכ"ל הלשכה למועצה הארצית – דו"ח פעילות. הדו"ח מקיף וכולל עניינים למכביר. בין השאר ניתן למצוא בו: מידע כללי על הלשכה, סקירה של פעילות מוסדות הלשכה וועדותיה, מידע על פעילות הוועדים המחוזיים, נתונים סטטיסטיים, תקציב הלשכה ועוד.

דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת הסמנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשע"ד (מ- 1 ספטמבר 2013 ועד 31 באוגוסט 2014).
דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת הסמנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשע"ב (מ- 1 ספטמבר 2012 ועד 31 באוגוסט 2013).
דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת המנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשע"ב (מ- 1 ספטמבר 2011 ועד 31 באוגוסט 2012).
דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת המנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשע"א (מ- 1 ספטמבר 2010 ועד 31 באוגוסט 2011).
דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת המנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התש"ע (מ- 1 ספטמבר 2009 ועד 31 באוגוסט 2010).
דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת המנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשס"ט (מ- 1 ספטמבר 2008 ועד 31 באוגוסט 2009).
דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת המנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשס"ח (מ- 1 ספטמבר 2007 ועד 31 באוגוסט 2008).
דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, לקראת הדיון בתקציב שנת 2008. דו"ח הפעילות כולל את סקירת המנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשס"ז (מ- 1 ספטמבר 2006 ועד 31 באוגוסט 2007).
דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, לקראת הדיון בתקציב שנת 2007. דו"ח הפעילות כולל את סקירת המנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשס"ו (מ- 1 ספטמבר 2005 ועד 31 באוגוסט 2006).
דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, לקראת הדיון בתקציב שנת 2006. דו"ח הפעילות כולל את סקירת המנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשס"ה (מ- 1 ספטמבר 2004 ועד 31 באוגוסט 2005).
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון