חומר רקע
צוות המשוב
מאמרה של ד"ר לימור זר -גוטמן העוסק בשאלת יסוד של מערכת השפיטה - מי מבקר את התנהלותם של השופטים בתוך האולם ומחוצה לו, וכיצד מבקרים אותה.
עו"ד עמית פרלמן
מהחומרים שנאספו עד לשלב זה, עולה בבירור שתחום מנגנוני הבקרה על איכות השפיטה והשופטים והתנהלותם, נמצא בהתפתחות ברוב מדינות העולם כאשר ברור שיש סטנדרטים חדשים וקפדניים לחובת מתן דין וחשבון (accountability) כלפי הציבור של שופטים.
צוות המשוב
טבלה המסכמת שיטות להערכת שופטים במדינות השונות בארה"ב.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון