הודעות ועדכונים
עו"ד פיני מרינסקי
הליכי בוררות הינם פתרון מעשי להתמשכות ההליכים בבית המשפט. אולם בפועל כמות ההליכים המופנית לבוררות מדי שנה זעומה (כ־ 0.5% מכלל התיקים). המוסד לבוררות פועל להגברת המודעות ונכונות הציבור להשתמש בהליך הבוררות ובמטרה להביא לכך שהליכי הבוררות יתנהלו ביעילות, במהירות הראויה ותוך דגש על עשיית צדק. המוסד מארגן באופן שוטף ימי עיון מקצועיים, סדנאות פרקטיקה, כנס שנתי ועוד.
עו"ד רלית עובדה אביב, מנהלת המוסד לבוררות של הלשכה
המוסד לבוררות של הלשכה בשיתוף עם ועד מחוז צפון, קיים לראשונה במחוז סדנה שעסקה בפרקטיקה של הליכי הבוררות וסיפקה למשתתפים "ארגז כלים "בסיסי לבורר.
עו"ד פיני מרינסקי, יו"ר הנהלת המוסד לבוררות
עדכוני פסיקה בתחום הבוררות מהתקופה האחרונה וכן קישורים לפסקי הדין המלאים.
עו"ד רלית עובדה אביב, מנהלת המוסד לבוררות
המוסד לבוררות פועל להגברת המודעות ונכונות הציבור להשתמש בהליך הבוררות ובמטרה להביא לכך שהליכי הבוררות יתנהלו ביעילות, במהירות הראויה ותוך דגש על עשיית צדק. המוסד מארגן באופן שוטף ימי עיון מקצועיים, סדנאות פרקטיקה, כנס שנתי ועוד.
עו"ד רונן סטי, בורר ומגשר, יו"ר הפורום ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות של הלשכה
הפורום ליישוב סכסוכים בלשכת עורכי הדין אישר לאחרונה נוסח של טיוטת הצעת חוק שבמרכזה מתן זכות ערעור לבית משפט על פסק בוררות. הדרך המעשית ליישוב סכסוכים אפקטיבי מצויה ביישומם של הליכי בוררות וגישור המתאימים לקהל היעד
עו"ד רונן סטי, בורר ומגשר, יו"ר הפורום ליישוב סכסוכים, בדרכים אלטרנטיביות בלשכת עורכי הדין
סף חובת הנימוק הנדרש מבוררים כיום נמוך מדי. בהתחשב בתיקון מס’ 2 לחוק הבוררות אשר הפך את נימוק פסק הבוררות לחובה, אלא אם כן הצדדים פטרו בכתב את הבורר מכך, מתחייבת בחינה מחודשת של ההלכה בסוגייה זו והעמדת סף ראוי, לפחות זה הנדרש משופטים בעת נימוק פסקי דינם.
צוות המוסד לבוררות
המוסד, חרט על דגלו לקדם את מוסד הבוררות ככלל והמוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בפרט. בין היתר, הוצבו תנאי הצטרפות לערכאה ראשונה ולערכאת ערעור, הבוררים סווגו לפי תחום התמחותם, אנו עורכים ימי עיון בנושאים מגוונים לבוררים ואנו מפיצים עדכוני פסיקה ומאמרים באופן שוטף.
צוות המוסד לבוררות
ללא תשלום לבוררים במאגר המוסד.
עו"ד ליאור רחמים, ממונה על המוסד לבוררות
מדוע אינני "מקבל" בוררויות? - מאמרו של עו"ד מוטי גלוסקה, יו"ר הנהלת המוסד לבוררות.
דף מס' 1 מתוך 3 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון