מכרזים

במדור זה מפורסמים מכרזים פעילים שפרסמה הלשכה. למכרזים קודמים יש ללחוץ על הקישור "ארכיון" שבתחתית העמוד.
 
ביחס למכרז פומבי 7/2019 אשר פורסם על ידי לשכת עורכי הדין ביום 25.8.19, בשל העובדה שהמועד האחרון הקבוע במסמכי המכרז להגשת ההצעות חל בערב ראש השנה, מתכבדת לשכת עורכי הדין להודיע על דחיית המועד להגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום חמישי, 3.10.2019 בשעה 16:00.
 
ביחס למכרז פומבי 6/2019 אשר פורסם על ידי לשכת עורכי הדין ביום 25.8.19, בשל האיחור במתן המענה לשאלות ההבהרה, מתכבדת לשכת עורכי הדין להודיע על דחיית המועד להגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום חמישי, 3.10.2019 בשעה 16:00.
 

ביחס למכרז פומבי 8/2019 אשר פורסם על ידי לשכת עורכי הדין ביום 25.8.19, מתכבדת לשכת עורכי הדין להודיע על דחיית המועד להגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות ו/או כל שינוי אחר במסמכי המכרז, יפורסם בהמשך. על המעוניינים להגיש הצעות למכרז זה להתעדכן מפעם לפעם באמצעות האתר באשר לשינויים במכרז זה, אשר לגביהם תינתן כאמור הודעה מיוחדת. 

 

ביחס למכרז פומבי 9/2019 אשר פורסם על ידי לשכת עורכי הדין ביום 25.8.19, מתכבדת לשכת עורכי הדין להודיע כי בשל טעות סופר במספור הנספחים, הועלו ביום 29.8.19 מסמכי מכרז מעודכנים, הכוללים 52 עמודים (לעומת מסמכי המכרז שהועלו ביום 27.8.19 וכללו 53 עמודים). מסמכי המכרז הקובעים הם המסמכים מיום 29.8.19.

 

לשכת עורכי הדין בישראל
לוועד מחוז ירושלים בלשכת עורכי הדין דרוש מנכ"ל/ית בכפיפות ליו"ר המחוז, בעל/ת ניסיון ניהולי מוכח בתחום התפעול וקשרי לקוחות.
לשכת עורכי הדין בישראל
להלן תמצית השאלות שהופנו ללשכת עורכי הדין בקשר עם המכרז הנדון והמענה להן.
לשכת עורכי הדין בישראל
להלן תמצית השאלות שהופנו ללשכת עורכי הדין בקשר עם המכרז הנדון והמענה להן.
לשכת עורכי הדין בישראל
להלן תמצית השאלות שהופנו ללשכת עורכי הדין בקשר עם המכרז הנדון והמענה להן.
לשכת עורכי הדין בישראל
להלן תמצית השאלות שהופנו ללשכת עורכי הדין בקשר עם המכרז הנדון והמענה להן.
הוועדה לאיתור מועמדים למשרת מנכ"ל לשכת עורכי הדין
בכפיפות לראש הלשכה ולמועצה הארצית
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 8/2019 למתן שירותי ציוד ורכש בתחום המחשוב. המועד להגשת ההצעות למכרז זה - נדחה. המועד האחרון להגשת ההצעות ו/או כל שינוי אחר במסמכי המכרז, יפורסם בהמשך. על המעוניינים להגיש הצעות למכרז זה להתעדכן מפעם לפעם באמצעות האתר באשר לשינויים במכרז זה, אשר לגביהם תינתן כאמור הודעה מיוחדת.
לשכת עורכי הדין בישראל
להלן תמצית השאלות שהופנו ללשכת עורכי הדין בקשר עם המכרז הנדון והמענה להן.
לשכת עורכי הדין בישראל
מצ"ב פרוטוקול סיור קבלנים בקשר עם מכרז בניין משרדים "כותר ראשון " רחוב תרמ"ב 7, ראשון לציון, מכרז לביצוע עבודות שיפוץ מכרז פומבי מס’ 4/2019.
לשכת עורכי הדין בישראל
הננו להבהיר כי בפרסום לשכת עורכי הדין בישראל לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי 4/2019 לביצוע עבודות שיפוץ בבניין משרדים "כותר ראשון ", ברחוב תרמ"ב 7, ראשון לציון (להלן: "המכרז") נפלה טעות בתנאי הסף באשר לסיווג הקבלן.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון