המועצה הארצית
22.09.2019 | מידע כללי
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל
מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2021 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 3.12.2020.
ועדת ביקורת
החל מאוגוסט 2019 ועד מאי 2020 התכנסה הוועדה 10 פעמים (לרבות 3 פעמים בזום). הוועדה אף קבעה תאריכים לפגישות חודשיות עד לסוף שנת 2020. עם מינויו של מבקר הלשכה, מר אמיר ויזל, מקיימת הוועדה את כל ישיבותיה יחד עם המבקר הפנימי.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2018.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנים 2014-2017.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. אישור דו"ח כספי לשנת 2019. 2. אישור העברה תקציבית מס’ 9. 3. אישור תקציב לשנת 2021. 4. אישור נהלים: א. נוהל ועדת הצטרפויות. ב. נוהל עבודת המועצה הארצית. 5. הצעה לתיקון הכללים שמירת חומר ארכיוני. 6. בקשה להצטרפות הלשכה כידיד בית משפט לערעור של ד"ר משה וינברג בצ"א 20546-02-16. 7. מינוי ועדת בתי משפט קהילתיים. 8. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. המשך דיון מעמד התושבות הדרוש לצורך חברות בלשכה. 2. פוליסת ביטוח אחריות מקצועית. 3. הצגת התקציב לשנת 2021. 4. הכרזה על נציגת הלשכה בוועדה למינוי שופטים. 5. בקשה להצטרפות הלשכה כידיד בית משפט להליך ע"א קוגן נ’ אלטרץ תשלום פיצוי – קיום. 6. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. בקשתה של עו"ד ענת נוי פרי להצטרפות הלשכה לבר"ע לבית המשפט העליון על החלטת ביהמ"ש המחוזי ברע"א 6742/20. 2. מעמד התושבות הדרוש לצורך חברות בלשכה. 3. השלכות צו פתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון על הפקעת חברות בלשכה. 4. פניית מתמחים בעניין השפעות והשלכות מגיפת הקורונה של מתמחים. 5. בוררויות. 6. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. עדכונים שוטפים ודו"ח מצב. 2. אישור העברות תקציביות נדרשות תקציב – 2020. 3. דו"ח תיקון ליקויים דו"ח מבקר המדינה. 4. מכרז ביטוח אחריות מקצועית. 5. הצעה לתיקון הכללים שמירת חומר ארכיוני. 6. נוהל הצבעה בבחירות לנציגי הלשכה בוועדות בחירה ובוועדות מינויים בתקופת הקורונה. 7. פטור מבחינת הסמכה לתושב חוזר. 8. בוררויות. 9. פטור מדמי חבר למוסמכים החדשים לשנת 2020. 10. שונות.
דף מס' 1 מתוך 4 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון