המועצה הארצית
22.09.2019 | מידע כללי
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. אישור דוחות כספיים לשנת 2017. 2. אישור מורשי חתימה. 3. מינוי מ"מ לראש הלשכה. 4. ועדה למינוי בוררים נוהל עבודה וסמכויות. 5. אישור ועדות מקצועיות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. מינוי ועדת איתור לתפקיד מבקר הלשכה. 2. מינוי ועדת איתור לתפקיד מנכ"ל הלשכה. 3. מינוי ועדת איתור לתפקיד יועץ משפטי ללשכה. 4. מינוי ועדת מנגנון. 5. אישור מורשי חתימה. 6. אישור דוחות כספיים שכר מצווה.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. דברי פתיחה ראש הלשכה. 2. דברי שר המשפטים ח"כ אמיר אוחנה. 3. פרידה מחברי המועצה היוצאת. 4. מינוי ועדת התמחות. 5. מינוי ועדת ביקורת. 6. הסמכת ועדת ההתמחות כוועדת חברות בלשכה (דיון בבקשות לחידוש חברות). 7. מינוי ועדת כספים. 8. הצעת מינוי חברי צוות לקביעת כללי מינוי ועדות סטטוטוריות. 9. הצעת תיקון כללי לשכת עורכי הדין (מספר חברי בתי הדין המשמעתיים), התשנ"ט-1999 . 10. הצעת תיקון כללי לשכת עורכי הדין (המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה), התש"ע-2009. 11. בוררים אישור -נוהל מינוי. 12. בקשת אישור נקיטת הליכים משפטיים בתיק הסגת גבול המקצוע - שחם הישגים בע"מ. 13. אישור מינוי ד"ר שרון שקרג’י לוועדה הבוחנת. 14. שונות.
צוות האתר
מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2019 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 5.9.2018 ועדכונו במהלך חודשים ינואר-אוגוסט 2019.
צוות האתר
מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2018 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 13.9.2017 - למול ביצוע.
צוות האתר
מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2017 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 7.11.2016.
צוות האתר
מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2016 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 23.11.2015.
צוות האתר
בישיבת המועצה הארצית הראשונה לאחר הבחירות למוסדות הלשכה שהתקיימה אתמול (6.7.2015) בתל אביב, נבחר הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין. בחירת זהות הוועד מקנה לראש הלשכה את הסמכויות הסטטוטוריות לניהול לשכת עורכי הדין. ראש הלשכה עו"ד אפי נוה זכה אמש ברוב מוחץ בוועד המרכזי, דבר המבסס את מעמדו ויכולתו לנהל את לשכת עורכי הדין בארבע השנים הקרובות.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון