המועצה הארצית
22.09.2019 | מידע כללי
ועדת ביקורת
החל מאוגוסט 2019 ועד מאי 2020 התכנסה הוועדה 10 פעמים (לרבות 3 פעמים בזום). הוועדה אף קבעה תאריכים לפגישות חודשיות עד לסוף שנת 2020. עם מינויו של מבקר הלשכה, מר אמיר ויזל, מקיימת הוועדה את כל ישיבותיה יחד עם המבקר הפנימי.
צוות האתר
מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2020 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 10.12.2018.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2018.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנים 2014-2017.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. דו"ח מבקר הלשכה. 2. דו"ח ועדת ביקורת. 3. דו"ח תיקון ליקויים דו"ח מבקר המדינה. 4. בקשה להצטרפות הלשכה כידיד בית משפט להליך רע"פ 7052/18 מדינת ישראל נ’ רפי רותם. 5. בקשה להצטרפות הלשכה כידיד בית משפט להליך בעניין שלום שטרית. 6. נוהל קיום אירועים בגג בניין בית הפרקליט בתל אביב. 7. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. תקנות סד"א החדשות. 2. שימוש בנכסי הלשכה לטובת ציבור עורכי הדין. 3. בקשה להצטרפות הלשכה כידיד בית משפט להליך ע"א 6737/19 קוגן נ’ אלטרץ – תשלום פיצויי קיום. 4. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. אישור תקציבי מחוזות לשנת 2020. 2. אישור תוכנית ההתייעלות הכלכלית שהציג מחוז תל אביב לטובת סיוע כלכלי. 3. סגירת תקציב 2019. 4. אישור העברות תקציביות נדרשות תקציב – 2020. 5. הצגת דו"ח מבקר הלשכה לעניין משבר הקורונה המשכיות תפעולית בתקופת חירום. 6. הרחבת סמכויות ועדת הערר של משרתי הקבע. 7. אישור נוהל ועדת מנגנון. 8. החלטה בעניין רישום פלילי לחברי נשיאויות ועדות מקצועיות. 9. צוות יישום המלצות מבקר הלשכה. 10. איחוד ועדת ניכור הורי עם ועדת שוויון הורי. 11. הוספת מורשה חתימה. 12. בקשה להצטרפות הלשכה כידיד בית משפט להליך ע"א קוגן נ’ אלטרץ תשלום פיצויי – קיום. 13. בקשה להצטרפות הלשכה כידיד בית משפט להליך עע"מ 4784/19 גיא הרינג ה’ רשות האכיפה והגבייה. 14. בחירת יועמ"ש לשכה. 15. הגשת עתירה לבג"צ מטעם הלשכה בנושא העדרן המוחלט של נשים בקבינט הקורונה.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. אישור נוהל הצבעה בבחירות החשאיות לנציג הלשכה בוועדה לבחירת שופטים ולנציג הלשכה בוועדה לבחירת שופטים צבאיים. 2. שונות.
דף מס' 1 מתוך 4 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון