המועצה הארצית
22.09.2019 | מידע כללי
ועדת ביקורת
החל מאוגוסט 2019 ועד מאי 2020 התכנסה הוועדה 10 פעמים (לרבות 3 פעמים בזום). הוועדה אף קבעה תאריכים לפגישות חודשיות עד לסוף שנת 2020. עם מינויו של מבקר הלשכה, מר אמיר ויזל, מקיימת הוועדה את כל ישיבותיה יחד עם המבקר הפנימי.
צוות האתר
מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2020 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 10.12.2018.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2018.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנים 2014-2017.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. אישור נוהל הצבעה בבחירות החשאיות לנציג הלשכה בוועדה לבחירת שופטים ולנציג הלשכה בוועדה לבחירת שופטים צבאיים. 2. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. אישור נהלים. א. נוהל הגנת הפרטיות ב. נוהל ביצוע משכורות לעובדי הלשכה ג. נוהל מינוי ב"כ הלשכה ד. נוהל איזו 27001 ה. נוהל איזו 9001 2. כללי חברי ועדות סטטוטוריות. 3. אישור תקציבי מחוזות לשנת 2020. 4. אישור תוכנית ההתייעלות הכלכלית שהציג מחוז תל אביב לטובת סיוע כלכלי. 5. מינוי מורשה חתימה לצורך הגשת בקשות לרשם מאגרי מידע. 6. החלטה בעניין רישום פלילי לחברי נשיאויות ועדות מקצועיות. 7. מינוי חברי ועדת אתיקה ארצית. 8. מינוי יו"ר משותף נוסף לוועדת ותיקים. 9. הצגת דוחות ביקורת של מבקר הלשכה וועדת ביקורת. 10. הרפורמה בתקנות סדר דין אזרחי. 11. אישור הארכת פוליסת ריסק לעורכי הדין. 12. בוררויות. 13. בקשה להצטרפות הלשכה כידיד בית משפט. 14. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. פסיקת שכר טרחה לעורכי דין הממונים על ידי בתי הדין כסנגורים לנקבלים. 2. בקשה לאישור הגשת עתירה נגד רשות האכיפה והגבייה בגין הפליית עורכי דין בקבלת קהל בלשכות ההוצאה לפועל. 3. בוררויות. 4. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. הערכות מערכת המשפט לאחר משבר הקורונה. 2. שונות.
דף מס' 1 מתוך 4 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון