מאמרים וכתבות

מטרת המדור היא לשמש במה למאמרים, כתבות וחיבורים משפטיים, ובעיקר מפרי עטם של חברות וחברי הלשכה. המאמרים ממוינים באמצעות אינדקס נושאים משפטיים מפורט ומנוע חיפוש מתקדם, המאפשר איתור מאמרים מהיר ונוח. החברות והחברים מוזמנים להעשיר את המאגר. המעוניינים לפרסם מאמר/כתבה במדור ישלחו המאמר בפורמט word או rtf בלבד כקובץ מצורף, לעורכי האתר בכתובת: ibar@israelbar.org.il. מאמר בהיקף של כ- 750 – 1,000 מילים (3 – 5 עמודים) יתפרסם כטקסט מלא. אם המאמר ארוך יותר, רצוי לצרף "אבסטרקט" והמאמר המלא יצורף כקובץ לצפייה/הורדה (ואז רצוי להעביר גם קובץ PDF אם יש בידיכם). לשם יעילות אחזור המאמר בעת חיפוש, רצוי לצרף רשימה של תחומים/תתי תחומים משפטיים בהם עוסק המאמר. המאמר ופרסומו כפופים לכללים בדבר פרסום מאמרים וכתבות באתר.

 

עו"ד מנחם שטאובר, עורך ראשי
כתב עת ביוזמתו של פורום דיני עבודה בלשכה אשר ייוחד לתחום משפט העבודה על גווניו השונים. בגיליון הנוכחי: מאמרים, סקירת פסיקה, ראיון מיוחד ועוד.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות שלום. ניוזלטר 8 ינואר 2021, כולל סיכומי פסיקה, לוח מודעות והודעות ועדת בוררות וגישור ומאמרים מתחום הגישור.
עו"ד מנחם שטאובר, עורך ראשי
בגיליון הבכורה של "הפוסק", תוכלו ליהנות ממדורים מעשירים ומגוונים הנוגעים לתחום החשוב של דיני הביטוח הלאומי והביטחון הסוציאלי. מדורים אלה, תואמים את רוח התקופה וכוללים התייחסות לאתגרים החדשים והישנים שהתרגשו עלינו, נוכח משבר הקורונה.
עו"ד דניאל למברסקי, ממונה על ועדת היגוי לנותני שירות עסקי
בעקבות ביקורות במשרדי עורכי דין הנערכות על ידי הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים (להלן: "הממונה"), מוצאת ועדת היגוי לנותני שירות עסקי לשוב ולהזכיר את עיקרי החובות החלות על עורכי הדין במסגרת תפקידם כ"נותני שירות עסקי", כדלקמן:
עו"ד יובל טייק, ממונה פורום מיסים
פורום המסים וועדת מיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין שמחים להביא לידיעתכם/ן סקירה של פסקי הדין החשובים במיסוי מקרקעין ותיקונים רלוונטיים לחוק לחודשים 09/2020 עד 10/2020.
ביצוע התקשרות עסקית עם ממשל ארצות הברית מחייב הבנת שיטת התקשרות ייחודית ומעניינת הקבועה בהוראות הרכש הפדרליות. רק הבנה של המשמעויות של הוראות הרכש והרגולציה הגלומות בהן, תקנה את היכולת הנדרשת לביצוע ההתקשרות מול הממשל האמריקאי.
עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: פרשנות משפטית במשפט העברי והכללי; ירושת נשים במשפט העברי, במקרא ובחז"ל; דיני המשפחה בישראל בישראל פרוצדורה ומהות ועוד.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי ועדת בוררות וגישור שלום. ניוזלטר 3 אוגוסט 2020, כולל סיכומי פסיקה, לוח מודעות והודעות ועדת בוררות וגישור ומאמרים מתחום הגישור.
האתר "המכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים" מספק שירות רב ערך לעורכי דין וכולל כ- 5,000 מומחים ישראלים בתחומים שונים. האתר מאפשר איתור מומחים באמצעות מנוע חיפוש הכולל אפשרויות חיתוך רבות כגון: מקצוע, התמחות, אזור ועוד.
דף מס' 1 מתוך 122 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון