מאמרים וכתבות

מטרת המדור היא לשמש במה למאמרים, כתבות וחיבורים משפטיים, ובעיקר מפרי עטם של חברות וחברי הלשכה. המאמרים ממוינים באמצעות אינדקס נושאים משפטיים מפורט ומנוע חיפוש מתקדם, המאפשר איתור מאמרים מהיר ונוח. החברות והחברים מוזמנים להעשיר את המאגר. המעוניינים לפרסם מאמר/כתבה במדור ישלחו המאמר בפורמט word או rtf בלבד כקובץ מצורף, לעורכי האתר בכתובת: ibar@israelbar.org.il. מאמר בהיקף של כ- 750 – 1,000 מילים (3 – 5 עמודים) יתפרסם כטקסט מלא. אם המאמר ארוך יותר, רצוי לצרף "אבסטרקט" והמאמר המלא יצורף כקובץ לצפייה/הורדה (ואז רצוי להעביר גם קובץ PDF אם יש בידיכם). לשם יעילות אחזור המאמר בעת חיפוש, רצוי לצרף רשימה של תחומים/תתי תחומים משפטיים בהם עוסק המאמר. המאמר ופרסומו כפופים לכללים בדבר פרסום מאמרים וכתבות באתר.

 

עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: על צדק תנ"כי ומשפט ישראלי; סיכום סמניריון המשפט העברי השנתי התשיעי; זכות השתיקה ואי הפללה עצמית בראי כבוד האדם ועוד.
עו"ד יובל טייק, ממונה פורום מיסים
פורום המסים וועדת מיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין שמחים להביא לידיעתכם/ן סקירה של פסקי הדין החשובים במיסוי מקרקעין ותיקונים רלוונטיים לחוק לחודשים 01/2020 עד 03/2020.
עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: מי היא אמו של הנולד מפונדקאות ומדוע שאלה זו חשובה?; לשון הרע על המת בדין הכללי ובמשפט העברי; עדי מדינה - רשימת מקורות מהמשפט העברי והישראלי ועוד.
עו"ד יובל טייק, ממונה פורום מיסים
פורום המסים ו-ועדת מיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין שמחים להביא לידיעתכם/ן סקירה של פסקי הדין החשובים במיסוי מקרקעין ותיקונים רלוונטיים לחוק לחודשים 11/2019 עד 12/2019.
עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: משמעות ערב "אוואל" במשפט העברי והכללי; פיצויי גירושין - הצעה לחשיבה מחודשת; כשרותם של הקראים לבוא בקהל על פי עדויות מן הגניזה ועוד.
אדם מגיע לעו"ד וטוען שיש לו עו"ד אך הוא רוצה שעורך דין נוסף ייצג אותו. האם מותר לעורך החדש לקבל את הלקוח?
לא ניתן בחוק יסוד לשלול את אופיה הדמוקרטי של המדינה. חוק יסוד שיקבע שמדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד שבה יש מעמד מועדף ליהודים, או ישלול זכויות מיעוטים, הוא חוק שעומד בסתירה לעקרונותיה של מגילת העצמאות ובג"צ רשאי לבטלו.
מקום עבודה אמור להיות מרחב מוגן שמאפשר התפתחות אישית ומיצוי היכולות. מקומות עבודה כוללים היררכיה והבדלי סמכות, וכך מצב לא שוויוני בין האנשים העובדים במקום ונוצרים יחסי תלות בין ממונים לאנשים הכפופים להם. החוק נועד להגן על אנשים מניצול יחסי מרות אלה ומגדיר כהטרדה מינית גם רומן שהתקיים בהסכמה בין עובד/ת לממונה עליו, מתוך הנחה שאחד הצדדים לא הפעיל שיקול דעת בגלל יחסי מרות אלה. עו"ד אסף דוק מסביר במאמר להלן מהי הטרדה מינית, מה החוק קובע על הטרדה מינית במקום העבודה, וכיצד ניתן להתמודד עם הטרדה מינית במקום העבודה.
לעולם האפוטרופסות וניהול ענייניו של אדם שהפך לבלתי כשיר נכנס שחקן חדש - ייפוי כוח מתמשך, המאפשר לכל אדם בגיר להחליט מראש עבור עצמו. מה ההבדלים המהותיים והיתרונות של ייפוי כוח מתמשך לעומת אפוטרופסות ומדוע כדאי לבחור בייפוי כוח מתמשך?
לקוח מסתכסך עם עורך דינו בענין כספי ומחליט להתלונן נגדו בלשכת עורכי הדין על ארוע שקרה לפני 10 שנים. האם זה חוקי?
דף מס' 1 מתוך 121 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון