פרסומי רשות האכיפה והגבייה
עו"ד ענת הר אבן, היועצת המשפטית, רשות האכיפה והגבייה
המצאת כתבי בי דין בין עורך דין לעורך דין לפי הוראת השעה חלה גם על המצאת כתבי בי דין בין אדם לחברו בהוצאה לפועל. מובהר, כי הוראת השעה, אינה חלה על מסירת אזהרות או התראות לפני תובענה.
זהבה סרי, מנהלת אגף הוצאה לפועל ארצי, רשות האכיפה והגבייה
ביום 24.3.2020 התבצע שדרוג גרסה במערכת כלים שלובים. מצ"ב מסמך המפרט את עיקרי השינויים שבוצעו בגרסה הנוכחית וכן עדכונים מקצועיים.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
בתוקף סמכותו לפי תקנה2(א) לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א 1991 (להלן- התקנות), הכריז שר המשפטים על מצב חירום מיוחד. בהתאם לכך חלות תקנות 3 עד 5 לתקנות על לשכות ההוצאה לפועל וזאת החל מיום כ’ באדר התש"ף (16במרץ 2020) ועד ליום כ"ו באדר התש"ף (22 במרץ 2020).
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
באתר האינטרנט www.eca.gov.il של רשות האכיפה והגבייה ניתן לברר מידע ולבצע פעולות בשירות עצמי, בקלות וביעילות. כך, ניתן לחסוך זמן יקר וכן בשיחה עם מוקד השירות טל 35592* ולצמצם את הצורך בהגעה לקבלות קהל בלשכות ההוצאה לפועל.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
הלשכה החדשה תחל לפעול ביום ב’ 10.2.20 ט"ו בשבט תש"ף. כתובת הלשכה החדשה: שד׳ יגאל אלון, פינת רחוב מ״ג המעפילים, דימונה. הלשכה תהיה סגורה בתאריך 9.2.2 (י״ד בשבט תש״ף) ויינתן מענה במוקד הטלפוני. מוקד השירות והמידע של רשות האכיפה והגביה: 35592*.
עו"ד ענת ליברמן, סגנית היועצת המשפטית של רשות האכיפה והגבייה
בהתאם להוראות סעיף סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת ובנסיבות הקיימות, מוארך תוקפו של פרק א’2 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 עד ליום 16 ביוני 2020.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
בשל הבחירות, הוראת השעה למתן הפטר בהוצאה לפועל מוארכת עד ליום 16.6.2020. עד כה הוגשו 7,705 בקשות למתן הפטר ונתנו 2,232 הפטרים על ידי רשמי ההוצאה לפועל.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, דוברת רשות האכיפה והגביה
לשכות ההוצאה לפועל תהיינה סגורות במהלך כל ימי חול המועד. בתקופת הפגרה יינתן מענה למקרים דחופים בלבד.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, דוברת רשות האכיפה והגבייה
הליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חוב הנמוך מ-150,000 ₪ יתנהלו בהוצאה לפועל על ידי רשם חדלות פירעון. סכום החוב להגשת הבקשה לא יהיה נמוך מ- 50,000 ₪, מלבד מקרים בהם ימצא הרשם כי ישנן נסיבות מיוחדות המצדיקות פתיחת הליכים בסכום נמוך יותר.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, דוברת רשות האכיפה והגבייה
השרות החדש חל רק על אשורי מסירה המופקים בבארי ונשלחים באמצעותם לדואר למסירה לנמען. כל דברי הדואר המופקים בלשכה ונשלחים לבארי כדואר יוצא – לא נכללים בשרות זה. על מנת ליהנות מהשרות, יש להקפיד לשלוח דואר רשום רק במסגרת כלים שלובים.
דף מס' 1 מתוך 18 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון