פרסומי רשות האכיפה והגבייה
עו"ד שמרית רגב שרייבר, דוברת רשות האכיפה והגביה
לשכות ההוצאה לפועל תהיינה סגורות במהלך כל ימי חול המועד. בתקופת הפגרה יינתן מענה למקרים דחופים בלבד.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, דוברת רשות האכיפה והגבייה
הליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חוב הנמוך מ-150,000 ₪ יתנהלו בהוצאה לפועל על ידי רשם חדלות פירעון. סכום החוב להגשת הבקשה לא יהיה נמוך מ- 50,000 ₪, מלבד מקרים בהם ימצא הרשם כי ישנן נסיבות מיוחדות המצדיקות פתיחת הליכים בסכום נמוך יותר.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, דוברת רשות האכיפה והגבייה
השרות החדש חל רק על אשורי מסירה המופקים בבארי ונשלחים באמצעותם לדואר למסירה לנמען. כל דברי הדואר המופקים בלשכה ונשלחים לבארי כדואר יוצא – לא נכללים בשרות זה. על מנת ליהנות מהשרות, יש להקפיד לשלוח דואר רשום רק במסגרת כלים שלובים.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, דוברת רשות האכיפה והגבייה
במטרה לייעל את השירות עבור הלקוח, רשות האכיפה מעמידה בפני לקוחותיה מגוון שירותים אותן ניתן לבצע באופן עצמאי בכל שעות היממה וללא צורך במענה אנושי, הגעה פיזית או המתנה.
עו"ד ענת ליברמן, ס. היועצת המשפטית, רשות האכיפה והגבייה
החל ממועד התחולה, יידרשו הזוכים או באי כוחם לצרף את הטופס כשהוא מלא לכל בקשת ביצוע מסוג שטר, תביעה על סכום קצוב או פסק דין שעילתה הלוואה.
זהבה סרי, מנהלת אגף הוצאה לפועל, רשות האכיפה והגבייה
מביאה לידיעתכם כי ב 1.7.19 יכנס לתוקפו סעיף 81א(ז)(1) שהוסף לחוק ההוצאה לפועל במסגרת קביעתו של חוק צמצום שימוש במזומן. המשמעות היא, שאם מוגש לביצוע שיק שחזר בגלל אי עמידה בהוראות חוק צמצום שימוש במזומן, יש למסור לחייב טרם פתיחת התיק, התראה, בדומה, להתראה בפתיחת תיק תובענה.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, דוברת, רשות האכיפה והגבייה
הודעות מטעם רשות האכיפה והגבייה.
רבקה אהרוני ורפי גולן, האגף לתכנון, מדיניות וקשרי חוץ, רשות האכיפה והגבייה
מטרתו העיקרית של המחקר לספק תמונת מצב באשר למספר פושטי הרגל שההפטר אשר קיבלו לא שחרר אותם ממצב כלכלי רעוע במהלך השנים. נוסף לכך, בעבודה זו נבחן את הפרופיל הסוציו- דמוגרפי של היחידים אשר קיבלו הפטר, וכן נבדוק את הקשר בין מאפייניהם הסוציו-דמוגרפיים לסיכוי לחוות משבר כלכלי נוסף שיוביל לפתיחת תיק בהוצאה לפועל. מטרה נוספת של המחקר הנוכחי לבחון כמה ממקבלי ההפטר יחזרו להוצאה לפועל בגלל חוב אחד או יותר, וכן לבחון את פרק הזמן שיעבור מקבלת ההפטר ועד פתיחת תיק בהוצאה לפועל.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, דוברת רשות האכיפה והגבייה
תשומת הלב להערה שנוספה בתצהיר, לפיה "יובהר כי החל מיום 1.3.19 לא יתקבלו תצהירים אשר מולאו בצורה חלקית וחסרים בהם פרטים מהותיים."
עו"ד שמרית רגב שרייבר, דוברת רשות האכיפה והגבייה
במערכת ההוצאה לפועל הוקם ממשק עיקולים תחת השם: "עובדים במשרדי הממשלה – משכורת" הממשק יורחב בהדרגה ועד להודעה חדשה יכלול את משרדי ממשלה הבאים:
דף מס' 1 מתוך 17 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון