הודעות ועדכונים
צוות מחוז ירושלים
ועד מחוז ירושלים מחלק את יומני הלשכה לשנת 2014 - 2013. היומנים יחולקו לחברי המחוז בלבד עם הצגת תעודת חבר תקפה.
צוות מחוז ירושלים
מידעון זה הוא נדבך נוסף בהעמקת הקשר בין הכונס הרשמי לציבור העוסקים בתחום הקשיים הפיננסיים והסדרי חובות. באמצעות מידעון זה תוכלו ליהנות ממגוון חומרים מקצועיים, לרבות עמדות עקרוניות מבית מדרשנו כפי שהוגשו לבתי המשפט והנחיות כונס רשמי, ולעיין בפסיקות רלוונטיות.
עו"ד אשר אקסלרד, יו"ר ועד מחוז ירושלים
נראה כי המדובר ברצח על רקע יחסי העבודה שבין עורך הדין המנוח, לבין מבצע הרצח. הגיעה העת לכך שתוגבר המודעות הציבורית לחשיבות עבודתם של עורכי הדין, ולחשיבות שיש לתפקידם בהשלטת סדר חברתי. גובר חששנו לכך שפיחות במעמדו המקצועי של עורך הדין עלול לגרום להתרת דמם של העוסקים במקצוע.
עו"ד דני אליגון, יו"ר ועד מחוז דרום
דף מס' 1 מתוך 4 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון