הודעות ועדכונים

המידע המפורסם במדור זה כולל הודעות מטעם הלשכה וגופים שונים, עדכונים ופרסומים נוספים בתחומים בעלי עניין לעוה"ד הנוגעים לעבודתם/ן השוטפת. גופים המעוניינים לפרסם מידע לעוה"ד במדור זה, מוזמנים לפנות באמצעות דוא"ל ibar@israelbar.org.il.

עו"ד אבי חימי, ראש הלשכה
הוועדות הציבוריות שהוקמו על ידי שר המשפטים מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, פרסמו היום (26.8.21) הודעה בדבר פתיחת הליך מרכזי לגיבושן של רשימות נאמנים בהליכי חדלות פירעון (יחידים ותאגידים) ואתם/ן מוזמנות ומוזמנים להגיש מועמדות להיכלל ברשימות השונות.
פורום עורכי דין צעירים
תיבת הדואר תאפשר לנו לטפל בפניות השונות המתקבלות לא פעם מעורכי הדין הצעירים, הנוגעות, בין היתר, להשתלמויות, ימי עיון וכנסים, קבלות לדמי חבר, שינוי כתובת ועוד. במקרה הצורך, נוכל להפנות את עורכי הדין למחלקות הרלוונטיות בלשכה להמשך טיפול.
עו"ד אבי חימי, ראש הלשכה, עו"ד ואיל חלאילה, יור ועדת התמחות ארצית, מר אורי אלפרסי, מנכ"ל הלשכה
למאגר המפקחים על ההתמחות מטעם לשכת עורכי הדין דרושים/ות עורכי/ות דין מתנדבים/ות, חדורי/ות מוטיבציה ורצון לתרום תרומה מהותית לאיכות המקצוע, לשם ביצוע פיקוח על תקינות ואיכות הליך ההתמחות במשרדי המאמנים בכל חלקי הארץ.
מערכת בתי המשפט
לא תותר כניסתו של מבקר בלי שהוא עוטה מסכה אם הוא מחויב בעטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית.
ועדת ביטוח לאומי
במסגרת עתירה שהוגשה לאחרונה לבג"ץ מבקשת לשכת עורכי הדין כי המוסד לביטוח לאומי ינקוט באופן מיידי פעולות דחופות והכרחיות שיביאו לביצור עצמאות הוועדות הרפואיות. בין היתר, קוראת הלשכה להקמת ועדה מייעצת בלתי תלויה עם נציגות הלשכה, אשר תופקד על מינוי הפוסקים ופעילותם בוועדות אלה.
דוברות הלשכה
אנו מבקשים לעדכן כי המועצה הארצית החליטה להרחיב את מעגל הזכאים לקבלת סיוע כלכלי מקרן הסיוע בראשותו של חבר המועצה, עו"ד משה טייב, ולהעניק סיוע כלכלי ומהיר לציבור עורכי ועורכות הדין שנפגעו במהלך ימי מבצע "שומר החומות" וכתוצאה מהאירועים הביטחוניים והאלימים שאירעו במהלך חודש מאי.
עו"ד ברק לייזר, היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט
החל מיום רביעי(26.5.21) יובאו כלל העצורים והאסירים לדיונים בבתי המשפט. לעמדתנו, מקום בו בית המשפט הוסמך לפי הדין לקיים את הדיון בהיעדרו של עצור או נאשם, הוא אף מוסמך – מקל וחומר - להורות על השתתפותם של אלה בדיון באמצעות היוועדות חזותית.
הנהלת בתי המשפט
ההכרזה על מצב חירום מיוחד בבתי המשפט ובלשכות ההוצאה לפועל באשדוד ובאשקלון הוארכה עד יום חמישי, 20.5.21 (כולל). הדיונים בבתי המשפט, בבתי הדין לעבודה ובלשכות ההוצאה לפועל בשאר האזורים יתקיימו מחר כסדרם.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת אתיקה ארצית
על אף רצונה של ועדת האתיקה להגן על חופש הביטוי של הפרט, הרי שהתבטאויות גזעניות, מסיתות או תומכות במעשי אלימות, אף אם ייאמרו שלא במסגרת תפקידו של עורך הדין, ועל אחת כמה וכמה כאשר המתבטא מזדהה כעורך דין בפרסום, עלולות להיחשב לעבירה אתית ולהביא להעמדה לדין.
עו"ד חיים קנת, יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי
כל מי שמתקשה להתייצב לדיונים עקב המצב יוכל להגיש בקשה מתאימה לבתי הדין למשמעת ובקשות אלו ישקלו במלוא תשומת הלב.
דף מס' 1 מתוך 112 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון