הודעות ועדכונים

המידע המפורסם במדור זה כולל הודעות מטעם הלשכה וגופים שונים, עדכונים ופרסומים נוספים בתחומים בעלי עניין לעוה"ד הנוגעים לעבודתם/ן השוטפת. גופים המעוניינים לפרסם מידע לעוה"ד במדור זה, מוזמנים לפנות באמצעות דוא"ל ibar@israelbar.org.il.

עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
לאור ריבוי הפרויקטים להתחדשות עירונית בשנים האחרונות, בידי ועדות האתיקה התקבלו תלונות רבות בעניין הנדון כנגד עורכי דין, הקשר שלהם עם היזם, הנאמנות לדיירים, טענות רבות על שידול בתחום ועוד. החלטה זו מרכזת את כל החלטות האתיקה בתחום התחדשות עירונית.
רויטל קילשטיין, אדמיניסטרציה, תפעול וסטאטוס חברות בלשכה
התנגדות לקבלת מועמד לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב- 1962, תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
לשכת עורכי הדין בישראל
ברכות למוסמכים והמוסמכות החדשים/ות. תמונות מטקס חלוקת התעודות בבית הלשכה בירושלים ביום 25 במרץ 2021.
רויטל קילשטיין, אדמיניסטרציה, תפעול וסטאטוס חברות בלשכה
התנגדות לקבלת מועמד לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב- 1962, תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
לשכת עורכי הדין בישראל
מתחם העבודה השיתופי מספק שירותים עבור עורכי ועורכות דין בלבד. במתחם תהיה בין השאר גישה לספרות משפטית, מאגר חיפוש "פדאור", תוכנה לארגון כתבי טענות לנט המשפט "לוגיק", שירותי הדפסה, אינטרנט מהיר ומכונת קפה.
רשות האכיפה והגבייה
עדכון בנושאים: קבלת קהל במערכת ההוצאה לפועל; הגשת בקשות בערוצים החלופיים; צווי הבאה; התייצבות לאחר אזהרה או טרם הגבלות ועוד.
השופט ד"ר יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט
בתקופת הודעה זו ההליכים שיישמעו בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה יתנהלו תוך הקפדה על ההנחיות והמגבלות שנקבעו לצורך שמירה על בריאות הציבור, השופטים והעובדים, ובהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי המשפט) (הוראת שעה), התשפ"א - 2020 .
עו"ד מנחם שטאובר, עורך ראשי
בגיליון הבכורה של "הפוסק", תוכלו ליהנות ממדורים מעשירים ומגוונים הנוגעים לתחום החשוב של דיני הביטוח הלאומי והביטחון הסוציאלי. מדורים אלה, תואמים את רוח התקופה וכוללים התייחסות לאתגרים החדשים והישנים שהתרגשו עלינו, נוכח משבר הקורונה.
עו"ד דניאל למברסקי, ממונה על ועדת היגוי לנותני שירות עסקי
בעקבות ביקורות במשרדי עורכי דין הנערכות על ידי הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים (להלן: "הממונה"), מוצאת ועדת היגוי לנותני שירות עסקי לשוב ולהזכיר את עיקרי החובות החלות על עורכי הדין במסגרת תפקידם כ"נותני שירות עסקי", כדלקמן:
פורום בתי משפט ארצי
לשכת עורכי הדין רואה חשיבות במעקב אחר יישום התקנות על ידי בתי המשפט ברחבי הארץ. לשם כך אנחנו רוצים ליצור מאגר של החלטות המיישמות את תקנות סדר הדין האזרחי החדשות.
דף מס' 1 מתוך 111 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון