מכרזים

במדור זה מפורסמים מכרזים פעילים שפרסמה הלשכה. למכרזים קודמים יש ללחוץ על הקישור "ארכיון" שבתחתית העמוד.
 

ביחס למכרז פומבי 8/2019 אשר פורסם על ידי לשכת עורכי הדין ביום 25.8.19, מתכבדת לשכת עורכי הדין להודיע על דחיית המועד להגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות ו/או כל שינוי אחר במסמכי המכרז, יפורסם בהמשך. על המעוניינים להגיש הצעות למכרז זה להתעדכן מפעם לפעם באמצעות האתר באשר לשינויים במכרז זה, אשר לגביהם תינתן כאמור הודעה מיוחדת. 

 

ביחס למכרז פומבי 9/2019 אשר פורסם על ידי לשכת עורכי הדין ביום 25.8.19, מתכבדת לשכת עורכי הדין להודיע כי בשל טעות סופר במספור הנספחים, הועלו ביום 29.8.19 מסמכי מכרז מעודכנים, הכוללים 52 עמודים (לעומת מסמכי המכרז שהועלו ביום 27.8.19 וכללו 53 עמודים). מסמכי המכרז הקובעים הם המסמכים מיום 29.8.19.

 

לשכת עורכי הדין בישראל
להלן תמצית השאלות שהופנו ללשכת עורכי הדין בקשר עם המכרז הנדון והמענה להן.
לשכת עורכי הדין בישראל
להלן תמצית השאלות שהופנו ללשכת עורכי הדין בקשר עם המכרז הנדון והמענה להן.
לשכת עורכי הדין בישראל
להלן תמצית השאלות שהופנו ללשכת עורכי הדין בקשר עם המכרז הנדון והמענה להן.
הוועדה לאיתור מועמדים למשרת מנכ"ל לשכת עורכי הדין
בכפיפות לראש הלשכה ולמועצה הארצית
לשכת עורכי הדין בישראל
לוועד מחוז מרכז בלשכת עורכי הדין דרוש מנכ"ל/ית בכפיפות ליו"ר המחוז, בעל/ת ניסיון ניהולי מוכח בתחום התפעול וקשרי לקוחות. בהמשך לפרסום קודם, מוארך בזאת המועד להגשת ההצעות ויש להגישן לא יאוחר מיום רביעי, 18/9/2019 בשעה 12:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 9/2019 למתן שירותי דפוס. הצעות המציעים תוגשנה לא יאוחר מיום 19.9.2019 בשעה 16:00. *בשל טעות סופר במספור הנספחים, הועלו ביום 29.8.19 מסמכי מכרז מעודכנים, הכוללים 52 עמודים (לעומת מסמכי המכרז שהועלו ביום 27.8.19 וכללו 53 עמודים). מסמכי המכרז הקובעים הם המסמכים המפורסם מיום 29.8.19.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 5/2019 למתן שירותי כוח אדם וניקיון, במשרדי לשכת עורכי הדין שברח’ שופן 1, ירושלים ובמשרדי לשכת עורכי הדין ברח’ דניאל פריש 10 תל אביב. הצעות המציעים תוגשנה לא יאוחר מיום 19.9.2019 בשעה 16:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 6/2019 להנפקה, קידוד, אספקה ודיוור תעודות חבר לשכה. הצעות המציעים תוגשנה לא יאוחר מיום 29.9.2019 בשעה 16:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי 7/2019 למתן שירותי תאורה והגברה בכנסי הסמכת עורכי דין של לשכת עורכי הדין. הצעות המציעים תוגשנה לא יאוחר מיום 19.9.2019 בשעה 16:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 8/2019 למתן שירותי ציוד ורכש בתחום המחשוב. המועד להגשת ההצעות למכרז זה - נדחה. המועד האחרון להגשת ההצעות ו/או כל שינוי אחר במסמכי המכרז, יפורסם בהמשך. על המעוניינים להגיש הצעות למכרז זה להתעדכן מפעם לפעם באמצעות האתר באשר לשינויים במכרז זה, אשר לגביהם תינתן כאמור הודעה מיוחדת.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון