מאמרים וכתבות

מטרת המדור היא לשמש במה למאמרים, כתבות וחיבורים משפטיים, ובעיקר מפרי עטם של חברות וחברי הלשכה. המאמרים ממוינים באמצעות אינדקס נושאים משפטיים מפורט ומנוע חיפוש מתקדם, המאפשר איתור מאמרים מהיר ונוח. החברות והחברים מוזמנים להעשיר את המאגר. המעוניינים לפרסם מאמר/כתבה במדור ישלחו המאמר בפורמט word או rtf בלבד כקובץ מצורף, לעורכי האתר בכתובת: ibar@israelbar.org.il. מאמר בהיקף של כ- 750 – 1,000 מילים (3 – 5 עמודים) יתפרסם כטקסט מלא. אם המאמר ארוך יותר, רצוי לצרף "אבסטרקט" והמאמר המלא יצורף כקובץ לצפייה/הורדה (ואז רצוי להעביר גם קובץ PDF אם יש בידיכם). לשם יעילות אחזור המאמר בעת חיפוש, רצוי לצרף רשימה של תחומים/תתי תחומים משפטיים בהם עוסק המאמר. המאמר ופרסומו כפופים לכללים בדבר פרסום מאמרים וכתבות באתר.

 

משבר הקורונה שיתק באחת חלקים נרחבים מהסחר הבינלאומי, עקב סגירת הגבולות וסגירת חלק מן העסקים העוסקים ביצוא וביבוא. אם כי ברור לכל כי זה מצב זמני וכרגע ניכרת מגמה עולמית של תחילת יציאה זהירה מההסגר, הסחר הבינלאומי לאחר היציאה מהמשבר יחווה שינויים משמעותיים. משבר הקורונה מאתגר תפיסות מרכזיות בסחר העולמי כיום, כגון: ההסתמכות על שרשרת הערך. כמו כן הוא מציף חסרון מרכזי של הגלובליזציה: בעיית הזליגה של משברים, הנצפית עתה בהיקף כלל עולמי רחב מאשר במשברים קודמים. מאמר זה מציג את האתגרים העיקריים שמציב המשבר לסחר העולמי ומנסה להעריך, מנקודת המבט המוגבלת העכשווית, כיצד ובאיזו מידה תפיסות יסוד אלה של הסחר יושפעו מהמשבר.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
בהמשך למפגש זום שנערך בתאריך 20.5.20, מובאות להלן השאלות הנפוצות שעלו במהלך ההצגה והתשובות עליהן.
על הרשויות להפעיל את סמכותן, עם למתן הנחות ולשינוי סיווגי ארנונה, על יסוד תשתית עובדתית מוצקה באשר לשימוש בנכס ועל פי עקרונות המשפט המינהלי, בהגינות, ברגישות ובסבירות, במידתיות ובתום לב. האמור תקף ביתר שאת בכל הקשור להליכי גבייה אשר אמורים להיות מופעלים על ידי הרשות, ברגישות מירבית לאחר הידברות עם הנישומים, מחזיקי הנכסים, תוך הפעלת שיקול דעת אשר יופעל על ידי הרשות במסגרתו גם ייבחן כל מקרה לגופו ועל פי נסיבותיו.
עו"ד יוסף שטח, עורך, יו"ר הוועדה לניסוח משפטי בלשכת עורכי הדין בישראל
פניית ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי, לדיקני הפקולטות למשפטים בעניין לימוד הכתיבה המשפטית; סעיף "אריכות הימים " בחוזה בין בנק ללקוח – הצעה לפישוט; על ארבעה ביטויים שעורכי דין משבשים ועוד.
עו"ד יובל טייק, ממונה פורום מיסים
פורום המסים וועדת מיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין שמחים להביא לידיעתכם/ן סקירה של פסקי הדין החשובים במיסוי מקרקעין ותיקונים רלוונטיים לחוק לחודשים 04/2020 עד 05/2020.
מה דינו של אדם שבגלל צווי הקורונה נאלץ לסגור את בית העסק שלו, אינו מסוגל לשלם את דמי השכירות ובעל הנכס דורש לממש את הערבות הבנקאית שהשוכר נתן להבטחת דמי השכירות. האם המשכיר רשאי לממש את הערבות?
עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: על צדק תנ"כי ומשפט ישראלי; סיכום סמניריון המשפט העברי השנתי התשיעי; זכות השתיקה ואי הפללה עצמית בראי כבוד האדם ועוד.
עו"ד יובל טייק, ממונה פורום מיסים
פורום המסים וועדת מיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין שמחים להביא לידיעתכם/ן סקירה של פסקי הדין החשובים במיסוי מקרקעין ותיקונים רלוונטיים לחוק לחודשים 01/2020 עד 03/2020.
עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: מי היא אמו של הנולד מפונדקאות ומדוע שאלה זו חשובה?; לשון הרע על המת בדין הכללי ובמשפט העברי; עדי מדינה - רשימת מקורות מהמשפט העברי והישראלי ועוד.
עו"ד יובל טייק, ממונה פורום מיסים
פורום המסים ו-ועדת מיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין שמחים להביא לידיעתכם/ן סקירה של פסקי הדין החשובים במיסוי מקרקעין ותיקונים רלוונטיים לחוק לחודשים 11/2019 עד 12/2019.
דף מס' 1 מתוך 122 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון