הודעות ועדכונים

המידע המפורסם במדור זה כולל הודעות מטעם הלשכה וגופים שונים, עדכונים ופרסומים נוספים בתחומים בעלי עניין לעוה"ד הנוגעים לעבודתם/ן השוטפת. גופים המעוניינים לפרסם מידע לעוה"ד במדור זה, מוזמנים לפנות באמצעות דוא"ל ibar@israelbar.org.il.

רויטל קילשטיין, אדמיניסטרציה, תפעול וסטאטוס חברות בלשכה
התנגדות לפי סעיף 2 לכללים הנ"ל לקבלת מועמד תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות הוועד המרכזי רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין בישראל
ועדת המינויים
מתפרסמים בזאת שמות המועמדים לבית הדין המשמעתי במחוז מרכז שעניינם ידון בפני ועדת המינויים לפי סעיף 18ד לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961.
הוועדה לאיתור מועמדים למשרת מנכ"ל לשכת עורכי הדין
בכפיפות לראש הלשכה ולמועצה הארצית
הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין, משרד המשפטים
להלן הוראות משותפות לרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין ולרשות המסים, שנועדו להסדיר את נושא המצאת אישורי המס בעת רישום הסכם שיתוף.
עו"ד ברק לייזר, היועץ המשפטי למערכת המשפט
בהתאם להודעת ועדת הבחירות המרכזית, בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, בתי משפט השלום ובתי הדין לעבודה יפעלו ביום הבחירות במתכונת מצומצמת כמפורט להלן:
צוות האתר
ברכות למוסמכים והמוסמכות החדשים/ות. תמונות מהטקס המרכזי ומטקסי חלוקת התעודות במסגרת מחוזות הלשכה.
לשכת עורכי הדין בישראל
לוועד מחוז מרכז בלשכת עורכי הדין דרוש מנכ"ל/ית בכפיפות ליו"ר המחוז, בעל/ת ניסיון ניהולי מוכח בתחום התפעול וקשרי לקוחות. בהמשך לפרסום קודם, מוארך בזאת המועד להגשת ההצעות ויש להגישן לא יאוחר מיום רביעי, 18/9/2019 בשעה 12:00.
רויטל קילשטיין, אדמיניסטרציה, תפעול וסטאטוס חברות בלשכה
התנגדות לפי סעיף 2 לכללים הנ"ל לקבלת מועמד תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות הוועד המרכזי רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
דף מס' 1 מתוך 100 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון