בחינות הסמכה
מחלקת מתמחים
מתמחה המבקש/ת להגיש ערר על תוצאות הבחינה, לגבי כל סוגי השאלונים לרבות מטלת הכתיבה, יגיש ערר מנומק באמצעות כניסה לאזור האישי באתר הלשכה .
הוועדה הבוחנת
(תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962).
זכאים להיבחן במועד המיוחד מי שנבחנו באחת (או יותר) מבחינות ההסמכה שנערכו ביום ה’ בטבת התשע"ט (13.12.18), י"א בתמוז התשע"ח (24.6.18) או כ"ב בכסלו התשע"ח (10.12.17), נכשלו בה, וקיבלו ציון שבין 50 ל-59 אחוזים מן הציון הכולל באחת מן הבחינות שביצעו.
מחלקת מתמחים
הוועדה הבוחנת בראשות מ"מ יו"ר הוועדה, כב’ השופט גרשון גונטובניק, התכנסה ביום 27.5.19 וקיימה דיון בעררים שהוגשו ביחס לבחינת ההסמכה שהתקיימה ביום 30.4.19. לאחר בחינה מקיפה של כלל הטענות וההשגות שהועלו, החליטה הוועדה לקבל את העררים ביחס לשאלות הבאות:
להלן הזמנה ולוח זמנים לאירוע טקס הסמכה ביום 10.6.19 לעוברים במועד המיוחד .
בהתאם להוראת תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים, ובבחינת ההסמכה לעריכת דין)התשכ"ג - 1962, להלן הודעת הועדה הבוחנת בדבר מתכונת בחינת ההסמכה מועד קיץ 2019
דף מס' 1 מתוך 24 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון