בחינות הסמכה
מועדי בחינה בעל פה לנבחנים חוזרים נקבעו לימים 17-21, ו- 25-27 במאי, בלשכת עורכי הדין רח’ שופן 1 ירושלים. יש להרשם ולשלוח טפסים כמצ"ב .מועד אחרון להרשמה - 12.4.15.
נפתחה ההרשמה לבחינות ההתמחות בכתב ובעל פה מועד קיץ 2015 . מועד אחרון להרשמה - 5.3.15 . בחינות ההתמחות בכתב ייערכו בירושלים. הודעה על מיקום מדוייק תשלח בזימון האישי לכל נבחן.
בחינות ההסמכה בכתב ממועד נובמבר 2009 ועד מועד נובמבר 2014 כולל פתרונות. הבחינות המוצגות הן של גרסה 1.
תקנה 18 לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) התשכ"ג- 1962.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון