בחינות הסמכה
להלן קובץ סימוכין לתשובות - בחינת הסמכה בכתב שהתקיימה ביום 2.5.16
תקנה 18 לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) התשכ"ג- 1962.
להלן קובץ הדרכה לקראת הבחינה בכתב שתיערך ב 2.5.16
מועד אחרון להרשמה - 31.3.16
בחינות ההסמכה בכתב ממועד נובמבר 2009 ועד מועד קיץ 2015. הבחינות המוצגות הן של גרסה 1.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון