בחינות הסמכה
בחינות ההסמכה בכתב ממועד נובמבר 2009 ועד היום. הבחינות המוצגות הן של גרסה 1.
להלן קובץ סימוכין לתשובות - בחינת הסמכה בכתב שהתקיימה ביום 2.5.16
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון