בחינות הסמכה
מועד אחרון להרשמה לבחינות - 18/1/16
בחינות ההסמכה בכתב ממועד נובמבר 2009 ועד מועד קיץ 2015. הבחינות המוצגות הן של גרסה 1.
תקנה 18 לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) התשכ"ג- 1962.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון