בחינות הסמכה
נפתחה ההרשמה לבחינות ההתמחות בכתב ובעל פה מועד חורף 2015 . מועד אחרון להרשמה - 1.9.15. בחינות ההתמחות בכתב ייערכו בירושלים. הודעה על מיקום מדוייק תשלח בזימון האישי לכל נבחן.
מועד חוזר לבחינה בעל פה נקבע ליום 17 אוגוסט 2015 בלשכת עורכי הדין רח’ שופן 1 ירושלים. יש להרשם ולשלוח טפסים כמצ"ב .מועד אחרון להרשמה -10.7.15
להלן החלטת הוועדה הבוחנות לאחר דיון בהשגות על בחינת הסמכה מועד קיץ 2015
להלן קובץ סימוכין לתשובות - בחינת הסמכה בכתב שהתקיימה ביום 29.4.15
בחינות ההסמכה בכתב ממועד נובמבר 2009 ועד מועד נובמבר 2014 כולל פתרונות. הבחינות המוצגות הן של גרסה 1.
דוברות הלשכה
ביום 29.4.2015 נערכה בירושלים בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. לבחינה ניגשו 2571 מתמחים ומתמחות. 78% מכלל הנבחנים שניגשו לבחינת ההתמחות עברו את הבחינה. מתוכם 2,037 ניגשו לראשונה ואחוז המעבר שלהם עומד על 87% עם ציון ממוצע של 74.8%.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון