בחינות הסמכה
תקנה 18 לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) התשכ"ג- 1962.
להלן קובץ הדרכה לקראת הבחינה בכתב שתיערך ב- 1.5.14
להלן הוראות וטפסי הרשמה לבחינות בעל פה בלבד מועד מאי 2014
ההרשמה למועמדים להיבחן במועד מאי הקרוב היא עד לתאריך 6.3.14
יהודית ליאני- רכזת בחינות בעל פה
מועד בחינה בעל פה לנבחנים חוזרים נקבע ל 18.2.14, בלשכת עורכי הדין רח’ שופן 1 ירושלים. יש להרשם ולשלוח טפסים כמצ"ב.
בחינת הסמכה מועד מאי 2014 תתקיים ב 1.5.14 טפסי הרשמה יועלו במהלך חודש פברואר.
להלן פירוט הצעות לסימוכין לשאלות בבחינת ההתמחות בכתב מיום 3.11.13
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון