בחינות הסמכה
מועד חוזר לבחינה בעל פה נקבע ליום 18 בפברואר 2015 בלשכת עורכי הדין רח’ שופן 1 ירושלים. יש להרשם ולשלוח טפסים כמצ"ב .מועד אחרון להרשמה -18.1.15
להלן קובץ הדרכה לקראת הבחינה בכתב שתיערך ב 29.10.14
החלה הרשמה לבחינות הסמכה מועד נובמבר 2014 . ההרשמה תסתיים ב 1.9.14
מועד בחינה בעל פה לנבחנים חוזרים נקבע ל 18.8.14, בלשכת עורכי הדין רח’ שופן 1 ירושלים. יש להרשם ולשלוח טפסים כמצ"ב .מועד אחרון להרשמה - 16.7.14.
להלן פירוט הצעות לסימוכין לשאלות בבחינת ההתמחות בכתב מיום 1.5.14
דף מס' 1 מתוך 3 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון