בחינות הסמכה
תקנה 18 לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) התשכ"ג- 1962.
מועד חוזר לבחינות בעל פה נקבע לימים 16-17 ו - 20-24 בנובמבר, בלשכת עורכי הדין רח’ שופן 1 ירושלים. יש להרשם ולשלוח טפסים כמצ"ב .מועד אחרון להרשמה 6.10.16
להלן קובץ הדרכה לקראת הבחינה בכתב שתיערך ב 27.10.16
בחינות ההסמכה בכתב ממועד נובמבר 2009 ועד היום. הבחינות המוצגות הן של גרסה 1.
להלן קובץ סימוכין לתשובות - בחינת הסמכה בכתב שהתקיימה ביום 2.5.16
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון