בחינות הסמכה
להלן קובץ סימוכין לתשובות - בחינת הסמכה בכתב שהתקיימה ביום 27.10.16
תקנה 18 לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) התשכ"ג- 1962.
מועד חוזר לבחינות בעל פה נקבע לימים 16-17 ו - 20-24 בנובמבר, בלשכת עורכי הדין רח’ שופן 1 ירושלים. יש להרשם ולשלוח טפסים כמצ"ב .מועד אחרון להרשמה 6.10.16
להלן קובץ הדרכה לקראת הבחינה בכתב שתיערך ב 27.10.16
דוברות הלשכה
בפני הוועדה עמדו פניותיהם של ראש הלשכה, שרת המשפטים ויו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט וחברי ועדת חוקה לבחון את ההשגות שהוגשו, בגישת בית הלל. הוועדה נתנה דעתה לפניות אלה והביאה אותן בחשבון בעת הדיון בהשגות.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון