בחינות הסמכה
להלן קובץ סימוכין לתשובות - בחינת הסמכה בכתב שהתקיימה ביום 29.4.15
להלן קובץ הדרכה לקראת הבחינה בכתב שתיערך ב 29.4.15
תקנה 18 לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) התשכ"ג- 1962.
מועדי בחינה בעל פה לנבחנים חוזרים נקבעו לימים 17-21, ו- 25-27 במאי, בלשכת עורכי הדין רח’ שופן 1 ירושלים. יש להרשם ולשלוח טפסים כמצ"ב .מועד אחרון להרשמה - 12.4.15.
בחינות ההסמכה בכתב ממועד נובמבר 2009 ועד מועד נובמבר 2014 כולל פתרונות. הבחינות המוצגות הן של גרסה 1.
עו"ד גלעד וקסלר - מנהל מקצועי של מערך התמחות ובחינות
בהתאם להחלטת בית המשפט העליון בתיק עע"מ 989/15, נותרה על כנה פסילת שאלה 31 לפי גרסה א’ (30 לפי גרסה ב’) של בחינת ההתמחות שנערכה ביום 29.10.14. לגבי שאלה 63 לפי גרסה א’ (78 לפי גרסה ב’) התקבל ערעורה של הלשכה, ולפיכך נותרה השאלה על כנה, ורק מי שהשיב עליה נכונה יקבל את הניקוד בגינה.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון