בחינות הסמכה
נפתחה ההרשמה לבחינות ההתמחות בכתב ובעל פה מועד קיץ 2015 . מועד אחרון להרשמה - 5.3.15 . בחינות ההתמחות בכתב ייערכו בירושלים. הודעה על מיקום מדוייק תשלח בזימון האישי לכל נבחן.
מועד חוזר לבחינה בעל פה נקבע ליום 18 בפברואר 2015 בלשכת עורכי הדין רח’ שופן 1 ירושלים. יש להרשם ולשלוח טפסים כמצ"ב .מועד אחרון להרשמה -18.1.15
בחינות ההסמכה בכתב ממועד נובמבר 2009 ועד מועד נובמבר 2014 כולל פתרונות. הבחינות המוצגות הן של גרסה 1.
תקנה 18 לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) התשכ"ג- 1962.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון