בחינות הסמכה
בחינות ההסמכה בכתב ממועד נובמבר 2009 ועד מועד קיץ 2015. הבחינות המוצגות הן של גרסה 1.
תקנה 18 לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) התשכ"ג- 1962.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון