משבר הקורונה - כל העדכונים
משרד המשפטים
סעיף 12 לחוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (להלן: "חוק מענק לעידוד תעסוקה" או "החוק"), קובע כי שר המשפטים יקים ועדת ערר של דן יחיד שתפקידה לדון בעררים על החלטות לפי סעיפים 7 ו-9 לחוק. בהתאם לחוק, ועדת הערר תהיה מוסמכת לאשר את ההחלטה שעליה עוררים, לבטלה או להחזיר את העניין עם הוראות לרשות המוסמכת.
דוברות הלשכה
בעקבות פניות רבות המופנות ללשכה בעניין התכנות קיומן של בחינת ההסמכה, הרינו להבהיר כי נכון לעת הזאת, בחינת ההסמכה תתקיים כסדרה בתאריך 27.8.2020 בירושלים ובמספר אזורים נוספים בארץ, בהתאם להנחיות משרד הבריאות הידועות לנו כיום.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
בתקופה שעד יום ט"ז באלול התש"ף (5 בספטמבר 2020) יראו כאילו בתקנות ההוצאה לפועל (פגרות), התשע"א 32010- , בתקנה 1(3), במקום "21 ביולי" נאמר "11 באוגוסט".
צוות האתר
מועד תחילת הפגרה נדחה מיום 21 ביולי ליום 11 באוגוסט.
עו"ד דנה בלום, ממונה בכירה - מערך ההתמחות והבחינות
ביום ראשון, 10.5.20, בשעה 15:30, יקיים הצוות ישיבה בהיוועדות חזותית באמצעות אפליקציית זום. נציגי המתמחים מוזמנים להשתתף בישיבה.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
לנוכח הנחיות משרד הבריאות, לשכות ההוצאה לפועל סגורות לקבלת קהל ועל כן קבלת קהל תתאפשר במקרים דחופים בלבד ובתיאום תור מראש באמצעות מוקד המידע. בתוך כך, עיקר הפעילות תתבצע באופן מקוון ולפיכך בקשות אותן ניתן להגיש באופן מקוון יש להגיש בדרך זו בלבד.
מחלקת מתמחים
על פי החלטת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין מיום 19.4.20, בחינת ההסמכה של מועד קיץ 2020 שנועדה להתקיים ביום 25.6.2020 נדחית בזאת. בחינת ההסמכה תתקיים ביום ז’ אלול תש"פ, 27.8.20, מהשעה 11:00 בבוקר, בירושלים או במיקום אחר עליו תינתן הודעה מראש.
בחינת ההסמכה תתקיים ביום 27.8.20, בירושלים. הרשמה לבחינת ההסמכה מועד אוגוסט 2020 החל מיום 19/4/20. ההרשמה תיסגר ביום 31/5/20.
מחלקת מתמחים
הנחיות בנושאים: מתמחה בבידוד; עבודה מהבית; מתמחה שהוצא לחל"ת; בחינת הסמכה מועד קיץ 2020; בקשות להירשם להתמחות ודוחות תקופתיים ובקשה להיבחן בבחינת ההסמכה של מועד קיץ 2020 ובקשות להתקבל ללשכה למי שאינם צריכים להיבחן.
החטיבה החברתית
לשכת עורכי הדין באמצעות החטיבה החברתית יוזמת מבצע חלוקת סלי מזון בשכונת התקווה בשיתוף עם ועד השכונה ואגף הרווחה בעיריית תל אביב-יפו.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון