מכרזים

במדור זה מפורסמים מכרזים פעילים שפרסמה הלשכה. למכרזים קודמים יש ללחוץ על הקישור "ארכיון" שבתחתית העמוד.
 

לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך למסמכי המכרז שבנדון, להלן הבהרות במענה לשאלות שהועברו ע"י מציעים פוטנציאליים. במסמך הבהרות זה ניתן מענה לכל שאלות ההבהרה שנשאלו, בהתאם למסמכי המכרז.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 05/2020 הפקה ואספקת יומני לשכת עורכי הדין. המועד להגשת ההצעות למכרז - לא יאוחר מיום 21.6.2020 בשעה 16:00 (מועד מעודכן).
לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך למסמכי המכרז שבנדון, להלן הבהרות במענה לשאלות שהועברו ע"י מציעים פוטנציאליים. במסמך הבהרות זה ניתן מענה לכל שאלות ההבהרה שנשאלו, בהתאם למסמכי המכרז. יצוין כי ניתנה ארכה להגשת מסמכי המכרז עד ליום 21.6.2020 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח’ דניאל פריש 10 (קומה 2).
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 05/2020 הפקה ואספקת יומני לשכת עורכי הדין. המועד להגשת ההצעות למכרז - לא יאוחר מיום 21.6.2020 בשעה 16:00 (מועד מעודכן).
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 4/2020 למתן שירותי ראיית חשבון וביקורת. המועד להגשת ההצעות למכרז - לא יאוחר מיום 30.6.2020 בשעה 16:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
השתתפות בכנס המציעים נוסף שיתקיים ביום 4.2.2020 בשעה 13:00 הינה תנאי סף להגשת הצעה על ידי מציע שלא השתתף בכנס מציעים קודם שנערך ביום 20.1.2020.
לשכת עורכי הדין בישראל
השתתפות בכנס המציעים נוסף שיתקיים ביום 4.2.2020 בשעה 13:00 הינה תנאי סף להגשת הצעה על ידי מציע שלא השתתף בכנס מציעים קודם שנערך ביום 20.1.2020.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 3/2020 להפקה ותפעול הכנס השנתי של לשכת עורכי הדין בישראל. המועד להגשת ההצעות למכרז - לא יאוחר מיום 13.2.2020 (מעודכן לאחר הארכת מועד) בשעה 16:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 2/2020 לתפעול וניהול רישום למשתתפי הכנס השנתי של לשכת עורכי הדין. המועד להגשת ההצעות למכרז - לא יאוחר מיום 13.2.2020 (מעודכן לאחר הארכה) בשעה 16:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
השירותים המבוקשים: ייעוץ אסטרטגי שיווקי ופרסומי כבסיס לבניית תכניות הפרסום ובנייתן; קבלת שירותי פרסום לרבות גיבוש אסטרטגיה לפרסום, קריאייטיב, קופירייטינג, שירותי סטודיו וניהול לקוחות; רכישת מדיה בכל אמצעי הפרסום ועוד. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז: 23.1.2020
דף מס' 1 מתוך 11 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון