מכרזים

במדור זה מפורסמים מכרזים פעילים שפרסמה הלשכה. למכרזים קודמים יש ללחוץ על הקישור "ארכיון" שבתחתית העמוד.
 

לשכת עורכי הדין בישראל
השירותים המבוקשים: ייעוץ אסטרטגי שיווקי ופרסומי כבסיס לבניית תכניות הפרסום ובנייתן; קבלת שירותי פרסום לרבות גיבוש אסטרטגיה לפרסום, קריאייטיב, קופירייטינג, שירותי סטודיו וניהול לקוחות; רכישת מדיה בכל אמצעי הפרסום ועוד. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז: 23.1.2020
לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך למסמכי ההזמנה שבנדון, להלן הבהרות במענה לשאלות שהועברו ע"י מציעים פוטנציאליים. במסמך הבהרות זה ניתן מענה לכל שאלות ההבהרה שהתקבלו עד ליום 18.12.19, בהתאם למסמכי המכרז.
לשכת עורכי הדין בישראל
היועמ"ש יעניק ייעוץ משפטי ללשכה ולמוסדותיה, כהגדרתם עפ"י דין, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידם, וכן ייצוגם בהליכים משפטיים, כמפורט במסמכי ההזמנה המלאים.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם לסעיף 18ג’ לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א – 1961.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם לסעיף 18ג’ לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א – 1961.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 10/2019 לתפעול וניהול רישום למשתתפי כנסים מקצועיים של לשכת עורכי הדין. המועד להגשת ההצעות למכרז - לא יאוחר מיום 19.12.2019 בשעה 16:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 11/2019 להפקה ותפעול הכנסים המקצועיים של לשכת עורכי הדין. המועד להגשת ההצעות למכרז - לא יאוחר מיום 19.12.2019 בשעה 16:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
לוועד מחוז ירושלים בלשכת עורכי הדין דרוש מנכ"ל/ית בכפיפות ליו"ר המחוז, בעל/ת ניסיון ניהולי מוכח בתחום התפעול וקשרי לקוחות.
לשכת עורכי הדין בישראל
להלן תמצית השאלות שהופנו ללשכת עורכי הדין בקשר עם המכרז הנדון והמענה להן.
לשכת עורכי הדין בישראל
להלן תמצית השאלות שהופנו ללשכת עורכי הדין בקשר עם המכרז הנדון והמענה להן.
דף מס' 1 מתוך 10 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון