הוועד המרכזי
צוות האתר
מצורף בזאת דו"ח השתתפות חברי/ות הוועד המרכזי בישיבות במהלך הקדנציה הנוכחית (החל מיום 24.10.2011)
צוות האתר
על סדר היום: 1. הצעת חוק בוררות חובה. 2. הוועדה להגנת המקצוע – עדכון פעילות שוטפת. 3. עדכונים שוטפים - עדכון לגבי עובדי הלשכה 4. אישור דוחות כספיים של ההוצאה לאור לשנת 2011 ומינוי רו"ח. 5. ספר עורכי הדין – מאגר מידע 6. כינוי השלכה באנגלית. 7. מינויים - רשימת נציגי לשכת עורכי הדין – אסיפה כללית לה"ב
צוות האתר
על סדר היום: o עדכונים שוטפים o אישור המלצות ועדת ההתמחות: אישור רשימת מאמנים. o בית הלשכה בנצרת. o פניה למחוקק המשנה לתקן את תקנה 512(ג) בכלל ובעניין תשלום מע"מ על שכ"ט עו"ד בתיקי פלת"ד ו/או תיקים בהם שכה"ט המקסימאלי קבוע בדין בפרט. o עמדת הלשכה בתיק ס"ע 425223-03-12, עו"ד יניב אור נ’ התאחדות המלאכה והתעשיה מחוז ת"א. o הגשת עתירה בעניין ביטול דמי אבטלה למתמחים. o פניית עו"ד אירינה גלפנבויים בבקשה להצטרפות הלשכה כידיד ביהמ"ש בהליך רשות ערעור אזרחי על פסקי דין של כב’ השופטת ש. דוברת מביהמ"ש המחוזי בבאר שבע. o המתמחה – צבי זר. o לה"ב o אחריות מקצועית o הענקת אותות יקירי המקצוע על ידי ועדת פרס הלשכה.
צוות האתר
על סדר היום: o מינוי בוררים. o עמדת דב אבן אור – הליך פלילי כנגד עו"ד על איומים כביכול שהשמיע בעת מילוי תפקידו – עמדת לשכה. o אישור המלצות ועדת ההתמחות: פרוטוקול מס’ 8 מיום 30.5.12 ואישור רשימת מאמנים. o עמדת הפורום הפלילי בעניין החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס’ 41), התשע"ב-2012 ביטול השחרור המנהלי. o הסמכת פורום הנזיקין לנהל מאבק כנגד הצ"ח פיצוי לפגועים מלידתם. o פניה למחוקק המשנה לתקן את תקנה 512(ג) בכלל ובעניין תשלום מע"מ על שכ"ט עו"ד בתיקי פלת"ד ו/או תיקים בהם שכה"ט המכסימלי קבוע בדין בפרט. o כתב שיפוי לחברי מוסדות הלשכה. o חוות דעת בעניין הסמכת צוות מבין חברי הועד המרכזי לאישור המלצות ועדת ההתמחות.
צוות האתר
ישיבה חגיגית בהשתתפות שר המשפטים, מר יעקב נאמן.
דוברות הלשכה
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי: "בחירת המוסדות, לרבות מינוי נציגי הוועד המרכזי, נותנים את האות לתחילתה של דרך חדשה בלשכת עורכי הדין. בכוונתי להוביל את לשכת עורכי הדין ב- 4 השנים הקרובות לאותם יעדים ומטרות עליהן הצהרנו, דוגמת המאבק לשיפור רמת ואיכות המקצוע ומניעת הסגת גבול המקצוע, זאת לצד נושאים הנוגעים לרווחתם של עורכי הדין בישראל".
צוות האתר
לידיעת החברים/ות, על פי החלטת הוועד המרכזי מפורסמים בזאת סיכומי החלטות מישיבות הוועד.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון