המועצה הארצית
עו"ד אשר אקסלרד, יו"ר ועדת הבחירות
להלן רשימת המועמדים לתפקיד ראש הלשכה בבחירות שיערכו במועצה הארצית ביום 19.2.2019.
מוחמד אבו יונס, עו"ד, מ"מ יו"ר המועצה הארצית
הנני מתכבד להודיע כי בחירת נציגי הלשכה בוועדות לבחירת שופטים על פי חוק יסוד: השפיטה, ובוועדה לבחירת שופטים צבאיים-משפטאים על פי חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין
מועד תחילת הראיונות יחול בשנת 2018 ביום שני, כ"ה באדר תשע"ח, 12.3.2018 בשעה 08:00. המועד הראשון לקבלה להתמחות יחול בשנת 2018 ביום חמישי, ו’ בניסן תשע"ח, 22.3.2018 בשעה 08:00.
עו"ד חוה קלמפרר-מרצקי, יו"ר המועצה הארצית
בהתאם לסעיף 3 לכללים האמורים כל שלושה מחברי המועצה הארצית רשאים להציע - בחתימות ידם - מועמד/ת לכל אחד מהתפקידים כאמור, וזאת עד לא יאוחר מיום 30/8/17 שעה 17:00.
עו"ד חוה קלמפרר-מרצקי, יו"ר המועצה הארצית
בחירת נציג הלשכה בוועדת המינויים לקאדי מד’הב, על-פי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962, תתקיים בישיבת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, ביום: 25/10/2016 בשעה 17:00.
עו"ד חוה קלמפרר-מרצקי, יו"ר המועצה הארצית
בחירת נציג הלשכה בוועדת המינויים לקאדי מד’הב, על-פי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962, תתקיים בישיבת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, ביום: 4/7/2016 בשעה 17:00.
עו"ד חוה קלמפרר-מרצקי, יו"ר המועצה הארצית
בהתאם לסעיף 3 לכללים האמורים, כל שלושה מחברי המועצה הארצית רשאים להציע – בחתימת ידם- מועמד/ת לכל אחד מהתפקידים כאמור, וזאת עד לא יאוחר מיום 13/1/15 שעה 17:00 .
עו"ד איתי הר-אור, דובר הלשכה
חבר המועצה הארצית של הלשכה, עו"ד זכי כמאל: "...כל אדם חייב לזכור את שואת העם היהודי, ומי שמכחיש את השואה, יהיה אשר יהיה, הוא איננו אדם". הדברים נאמרו בישיבת המועצה הארצית של הלשכה שהתקיימה היום, 7 באפריל 2013, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
צוות האתר
על סדר היום: - בחירת ממלא מקום יו"ר המועצה הארצית. - החלטת המועצה על מינוי ועדות לצד המועצה הארצית. - מינוי חברים נוספים לועדת הכספים
דף מס' 1 מתוך 6 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון