חוק הלשכה

חוק לשכת עורכי הדין תשכ"א - 1961 על תקנותיו וכלליו, מסדיר מכלול פועלם של עורכי הדין והלשכה. במהלך השנים הוא התעבה ונוספו לו תקנות וכללים. המידע במדור זה מתעדכן באופן קבוע באדיבות ההוצאה לאור של הלשכה, ומוגש כשירות לציבור הגולשים והגולשות. עם זאת, אין לעשות שימוש ו/או להסתמך על המידע לצורך פעולות משפטיות. לנוסח הרשמי של החקיקה יש לפנות ל"רשומות".

 

כלל
בהתאם לסעיף 3 לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס- 2000, להלן – הכללים, ניתנת בזה הודעה בדבר המקדם שבו יש להגדיל כל סכום קבוע המופיע בתעריף המינימלי המומלץ. התוספת שבה יש להגדיל את הסכומים הקבועים בתעריף שבתוספת לכללים היא 10.15% (על פי המקדם 1.101563); והיא לא תחול על שכר שנקבע כאחוז מסכום קבוע. נוסח התוספת לכללים יהיה החל ביום 1 בינואר 2003 (כז’ בטבת התשס"ג) כמפורט להלן
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון