אתיכאן - אתיקה מקצועית
ועדת המינויים
כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי או כנציג/ת ציבור בוועדת האתיקה, מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות.
צוות מחוז חיפה
הלשכה פועלת למינוי חברים/ות לבית הדין המשמעתי המחוזי בהתאם לסעיף 15 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961. לכהונה בבית הדין המשמעתי חשיבות ציבורית רבה והיא נעשית בהתנדבות וללא תמורה. המועד האחרון להגשת הפניות הוא 10.9.2012.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון