הודעות ועדכונים

המידע המפורסם במדור זה כולל הודעות מטעם הלשכה וגופים שונים, עדכונים ופרסומים נוספים בתחומים בעלי עניין לעוה"ד הנוגעים לעבודתם/ן השוטפת. גופים המעוניינים לפרסם מידע לעוה"ד במדור זה, מוזמנים לפנות באמצעות דוא"ל ibar@israelbar.org.il.

עו"ד חוה קלמפרר-מרצקי, יו"ר המועצה הארצית
הנני מתכבדת להודיע על בחירת נציג/ת הלשכה בוועדה לבחירת רשמי הוצאה לפועל בהתאם לסעיף 3(ג)1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.
קרן מיראז’ ישראל למען קהילת יוצאי איראן
קריטריונים להגשת מועמדות: נשים יוצאת איראן עד דור שלישי • עיסוק בעורכת דין בפועל (לא לבעלות השכלה במשפטים) • תינתן עדיפות למתנדבת בקהילה ו/או להצטיינות בתחומים אחרים • תינתן עדיפות לבעלות תואר אקדמאי מתקדם.
לשכת עורכי הדין
התנגדות לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי-הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב - 1962 לקבלת מועמד תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות הוועד המרכזי רחוב שופן 1, ירושלים 92190.
עו"ד עינת שורץ-כהן, ממונה תחום פיקוח, גיוס בוחנים ועורכי דין זרים
מתוקף כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות) התשע"ב- 2012 הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים.
הנהלת בתי המשפט, מכון עוזמ"ת
מכרז 20/65 בתי משפט השלום, בתי משפט מחוזיים ובתי הדין לעבודה. את הבקשות יש להגיש עד יום שני 14/11/2016 , יג’ בחשוון התשע"ז. לאחר מועד זה לא תתקבלנה בקשות של מועמדים לתפקיד.
עו"ד עינת שורץ-כהן, ממונה תחום פיקוח, גיוס בוחנים ועורכי דין זרים
מתוקף כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות) התשע"ב- 2012 הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים.
עו"ד שמרית רגב, דוברת רשות האכיפה והגבייה
פגרת סוכות בלשכות ההוצאה לפועל תחל מיום 16.10.16 -24.10.16. בתקופת הפגרה יינתן מענה בלשכות ההוצאה לפועל למקרים דחופים בלבד. שעות הפעילות בלשכות ההוצאה לפועל שתהיינה פתוחות בפגרה הינן: 9:00-12:00.
עו"ד עינת שורץ-כהן, ממונה תחום פיקוח, גיוס בוחנים ועורכי דין זרים
מתוקף כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות) התשע"ב- 2012 הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים.
עו"ד שלי ואקנין-אדם, ממונה תחום משפט חוקתי ומשפחה
על סדר היום: הצגת הנחיות השוק האחרונות שפרסמה רמו"ט לשימוע ציבורי בנושאים: תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על זכות עיון במידע דיגיטלי, פרשנות ויישום הוראות חוק הגנת הפרטיות בעניין דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה, הצגת השינוי התפיסתי והמבני בעבודת הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע.
עו"ד חוה קלמפרר-מרצקי, יו"ר המועצה הארצית
בחירת נציג הלשכה בוועדת המינויים לקאדי מד’הב, על-פי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962, תתקיים בישיבת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, ביום: 25/10/2016 בשעה 17:00.
דף מס' 1 מתוך 72 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון