הודעות ועדכונים

המידע המפורסם במדור זה כולל הודעות מטעם הלשכה וגופים שונים, עדכונים ופרסומים נוספים בתחומים בעלי עניין לעוה"ד הנוגעים לעבודתם/ן השוטפת. גופים המעוניינים לפרסם מידע לעוה"ד במדור זה, מוזמנים לפנות באמצעות דוא"ל ibar@israelbar.org.il.

הסיוע המשפטי, משרד המשפטים
תשובות לשאלות הבהרה – פנייה מספר 07.20 לפי תקנה 5(א)(2) לאיתור עורכי/ות דין לצורך ייצוג משפטי למשפחות שאיבדו את יקיריהן כתוצאה מעבירות המתה וכן משפחות שאיבדו את יקיריהן כתוצאה מפעולות איבה ופח"ע.
יהודית ליאני, ממונת תחום עורכי דין זרים - Foreign Lawyers
מתוקף כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות) התשע"ב- 2012 הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים. התנגדות לפי סעיף 5 לכללים הנ"ל לרישום עורך דין זר תוגש בכתב תוך 21 יום מתאריך הודעה זו.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
לנוכח הנחיות משרד הבריאות, לשכות ההוצאה לפועל סגורות לקבלת קהל ועל כן קבלת קהל תתאפשר במקרים דחופים בלבד ובתיאום תור מראש באמצעות מוקד המידע. בתוך כך, עיקר הפעילות תתבצע באופן מקוון ולפיכך בקשות אותן ניתן להגיש באופן מקוון יש להגיש בדרך זו בלבד.
הסיוע המשפטי, משרד המשפטים
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מתכבד לפנות לציבור עורכי הדין לשם קבלת ייצוג משפטי (בהליכים הפליליים והאזרחיים) למשפחות שאיבדו את יקיריהן כתוצאה מעבירות המתה המנויות בחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בהתאם לתיקון 137, למעט גרם מוות ברשלנות והליכים לפי חוק הפלת"ד).
רויטל קילשטיין, אדמיניסטרציה, תפעול וסטאטוס חברות בלשכה
התנגדות לפי סעיף 2 לכללים הנ"ל לקבלת מועמד תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
מחלקת מתמחים
הנחיות בנושאים: מתמחה בבידוד; עבודה מהבית; מתמחה שהוצא לחל"ת; בחינת הסמכה מועד קיץ 2020; בקשות להירשם להתמחות ודוחות תקופתיים ובקשה להיבחן בבחינת ההסמכה של מועד קיץ 2020 ובקשות להתקבל ללשכה למי שאינם צריכים להיבחן.
מחלקת מתמחים
בעקבות משבר הקורונה וצמצום כוח האדם במדור מתמחים, חל עיכוב בתהליכי העבודה השוטפים ובפרט בקליטת בקשות להירשם להתמחות ובדיקתן והנפקת כרטיס מתמחה.
החטיבה החברתית
לשכת עורכי הדין באמצעות החטיבה החברתית יוזמת מבצע חלוקת סלי מזון בשכונת התקווה בשיתוף עם ועד השכונה ואגף הרווחה בעיריית תל אביב-יפו.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
פגרת פסח 2020 ברשות האכיפה והגבייה תחול בין התאריכים י"ד ניסן תש"פ 8.4.2020 (יום רביעי) לבין כ"א בניסן תש"פ 15.4.2020 (יום רביעי).
אפרת פרידמן, מנהלת אגף הדרכה הטמעה ובקרה רישוי עסקים, אגף בכיר רישוי עסקים, משרד המשפטים
משרד הפנים פועל ללא ליאות על מנת להקל על בעלי העסקים בעקבות משבר הקורונה והגבלת הפעילות העסקית שנקבעה כתוצאה ממנו. כחלק מהקלות אלו, יזם משרד הפנים התקנת תקנות לשעת חירום שיאפשרו הארכה גורפת של רישיון העסק או ההיתר הזמני וזאת כדי לחסוך את הבירוקרטיה בעת הזו לבעלי העסקים ולהבטיח את הרציפות התפקודית של המשק. אתמול בערב (25.3.2020) אשרה הממשלה את התקנות והן נכנסו לתוקף.
דף מס' 1 מתוך 93 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון